Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-01-28">28 januari 2014</time>

Ökat inflytande, men ingen lag om hjälpmedelscheckar, efter HRF-kritik

Regeringen föreslår att den enskilde ska få ökat inflytande över valet av hjälpmedel. Men det blir ingen tvingande lag om att införa system med hjälpmedelscheckar, som tidigare aviserats. Detta är en stor och viktig framgång för HRF.

lady-choosing-hearing-aid
– Vi har lyckats avvärja ett allvarligt hot mot patienttryggheten, samtidigt som vår rätt till inflytande över valet av hjälpmedel nu tydliggörs i lagtexterna.

Det säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, i en kommentar till regeringens nya proposition Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel (2013/14:67).

Erbjuda möjlighet att välja hjälpmedel

Regeringen föreslår att hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ändras så att det tydligare framgår att sjukvårdshuvudmannen ska erbjuda den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Patienten ska få information om de hjälpmedel som finns, och hälso- och sjukvårdspersonalen ska se till att patienten får möjlighet att välja det alternativ som han/hon föredrar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

– Vi välkomnar sådana förbättringar. Sedan många år har HRF varit tydliga med att varje utprovning av hörapparater och andra hjälpmedel måste ske i dialog mellan användaren och vårdpersonalen. En utprovning utan delaktighet är ingen riktig utprovning, säger Jan-Peter Strömgren.

Ingen lag som tvingar landsting införa ”fritt val”

Propositionen föreslår däremot ingen lag som tvingar landsting/regioner att införa så kallade ”fritt val”-system, med hjälpmedelscheckar, vilket Socialdepartementet tidigare har aviserat. Det här ser HRF som en viktig framgång, efter att ha riktat hård kritik mot sådana system, bland annat i remissvaret på utredningen Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77).

– Under de senaste åren har vi påvisat stora brister i de checksystem som i dag finns inom Landstinget i Stockholms län och i Region Skåne. Enskilda hamnar i kläm, ibland med dryga kostnader för att få hörapparater, säger Jan-Peter Strömgren.
– Att regeringen nu avstår från lagstifta om sådana checksystem innebär att vi har fått gehör för vår kritik.

Vill ”stimulera” införandet av checksystem

Men det finns också oroande inslag i regeringens hjälpmedelsproposition, tycker Jan-Peter Strömgren. Olika myndigheter som Myndigheten för delaktighet, Konkurrensverket och Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att stimulera införandet av fritt val-system med checkar.

– Vi vet ännu inte vad detta kommer att innebära i praktiken, men att stimulera införandet av system som har så stora brister, det är verkligen bekymmersamt.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.