Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-03-19">19 mars 2017</time>

”Oacceptabelt”, säger HRF om Medieutredningen

Det är ”oacceptabelt” att den statliga medieutredningen sätter medieföretagens kortsiktiga ekonomiska intressen före hörselskadades rättigheter. Det skriver Hörselskadades Riksförbund (HRF) i sitt remissvar, och uppmanar regeringen att ”ta kraftigt avstånd” från utredarens förlegade syn på tillgänglighet.

Den så kallade Medieutredningen – En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80) – föreslår ett nytt, statligt mediestöd, som ska öka allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling, medverka till en mångfald av perspektiv i en bred samhällsdebatt och därmed stärka demokratin. Detta förutsätter även ökad tillgänglighet, vilket tas upp i utredningens direktiv. För hörselskadade handlar det om textning och god hörbarhet.

Tillgänglighet – om företagen har lust

Men utredaren avslöjar en förlegad syn på tillgänglighet som har fått HRF att reagera med skärpa. I betänkandet står det att ”ett statligt villkor om tillgängliggörande” […] ”skulle riskera att få oönskade konsekvenser. Verksamheterna i stora delar av mediebranschen är ekonomiskt pressade och staten bör inte i denna känsliga omställningsfas tillföra ytterligare utmaningar.” Utredningen föreslår istället att tillgänglighet ska vara upp till medieföretagens eventuella intresse, i form av en möjlighet att söka ett begränsat extra bidrag.

Uppmanar regeringen att ”ta avstånd”

”Detta är ett tänkesätt som Hörselskadades Riksförbund inte väntat sig i en statlig utredning år 2016”, skriver HRF i sitt remissvar, ”och ett resonemang som regeringen måste ta kraftigt avstånd från”.
HRF konstaterar att det är ”oacceptabelt att ett nytt, statligt mediestöd skulle låta tillgänglighetsfrågorna vara beroende av medieföretagens eventuella intresse” och sätta medieföretagens ”kortsiktiga ekonomiska intressen framför medborgerliga rättigheter och målen i regeringens funktionshinderpolitik”.

Vill villkora produktionsstöd

I sitt remissvar föreslår HRF även:
att tillgänglighet ska vara ett villkor för att kunna få statligt produktionsstöd
att innovations- och utvecklingsstöd ska omfatta även tillgänglighetstjänster
att regeringen ska ge lämplig myndighet samordningsansvar när det gäller tillgänglighetstjänster på medieområdet

Länkar

”Statligt mediestöd förutsätter tillgänglighet” (HRFs remissvar på utredningen En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar, SOU 2016:80)

”Medieutredningar på kollisionskurs om textning” (HRF.se 2016-11-20)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.