Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-11-17">17 november 2013</time>

Nytt läkemedel för Menières sjukdom prövas i Sverige

Just nu pågår en klinisk prövning av ett nytt läkemedel för Menières sjukdom – latanoprost. Forskarna söker fler patienter som vill delta i studien, för att se om deras yrsel, tinnitus och hörselnedsättning blir bättre.

dizziness2.img_assist_custom-320x217

För knappt tio år sedan gjordes två mindre studier om latanoprost vid Menières sjukdom. Resultaten av dessa beskrevs som ”mycket lovande”. Nu genomför därför läkemedelsföretaget Synphora AB en större klinisk studie med sammanlagt 120 patienter. Syftet är att utvärdera om latanoprost kan ha en positiv effekt på yrsel, tinnitus och hörselnedsättning i samband med Menières sjukdom, berättar Synphora i ett pressmeddelande.

Studien genomförs i samarbete med flera kliniker runt om i landet, och forskarna söker fler patienter som vill delta. Av de 120 patienter som kommer med i studien ska 80 få latanoprost i olika doseringar, medan 40 får placebo.

Påverkar trycket i örat

Latanoprost har i 25 års tid använts vid behandling av ögonsjukdomen grön starr (glaukom). Och grön starr har stora likheter med Menières sjukdom, eftersom båda sjukdomarna har samband med en obalans i vätsketrycket. Ibland har Menières sjukdom till och med kallats ”öronglaukom”.

Vid användning av latanoprost minskas vätskemängden och trycket i den främre delen av ögat. Avsikten nu är att undersöka om det även minskar vätsketrycket i innerörat, i det endolymfatiska rummet. Forskarna tror att denna förändring kan påverka de tre huvudsymptomen vid Menières sjukdom – yrsel, tinnitus och hörselnedsättning.

”Behövs bättre menièrebehandlingar”

Den nya forskningsstudien leds av Mikael Karlberg, docent och överläkare vid ÖNH-kliniken, Universitetssjukhuset i Lund. Han är glad över att vara med och utveckla ett nytt läkemedel för Menières sjukdom, som han anser verkligen behövs:
– Sjukvården har så få behandlingar att erbjuda personer med Menières sjukdom. De läkemedel som erbjuds i dag ger antingen begränsad eller ingen effekt alls, och en del fall kan de till och med försämra hörseln, säger han.

Fredrik Henell, vd för Synphora, hoppas att latanoprost ska få stor betydelse för behandlingen av Menières sjukdom:
– Om vår hypotes stämmer kommer latanoprost att sänka trycket i endolymfatiska rummet och på så sätt få en positiv effekt vid Menières sjukdom.

Vill du delta i forskningsstudien om latanoprost?

Nu söker forskarna fler patienter som vill delta i den pågående latanoproststudien. För att komma i fråga måste man ha fått diagnosen Menières sjukdom på ett öra samt ha haft minst tre yrselattacker som varar 20 minuter eller längre under de tre senaste månaderna. Här kan du läsa mer om hur du kan delta i studien.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.