Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-05-28">28 maj 2021</time>

Nytt intressepolitiskt program lyfter hörselsmart utformning

Man med ordförandeklubba och mikrofon närmast kameran, kvinna lite längre bort.
Kongressordförande Jens Sjöström klubbade beslutet om nytt, intressepolitiskt program. Foto: Peter Knutson

På fredagen fick Hörselskadades Riksförbund ett nytt intressepolitiskt program, med en rad offensiva mål för en bättre och mer hörselsmart värld.
Bland annat lanserar HRF begreppet ”hörselsmart utformning” – att forma samhället på ett sätt som är tillgängligt för hörselskadade och bra för alla andra.

Ytterst handlar HRFs intressepolitiska arbete om att skapa en bättre värld för hörselskadade. Att driva frågor som öppnar nya möjligheter, rättar till brister och värnar rättigheter.

Det nya intressepolitiska programmet är en samling långsiktiga mål, som stakar ut färdriktningen för detta påverkansarbete. Här anges vad HRF vill – och varför.

Målen är indelade i sex områden: Hörselvård, Hörselsmart utformning, Utbildning, Arbetsliv, Vård, omsorg och trygghet samt Kunskap, forskning och utveckling.

Hörselsmart utformning

En nyhet är begreppet ”Hörselsmart utformning”, som HRF lanserar med det nya, intressepolitiska programmet.

Det handlar om att samhället ska vara utformat på ett tillgängligt sätt. Men inte bara som en särskild anpassning för hörselskadade, utan för att hörselsmart är bra för alla.

Stor enighet

Kongressen sa ja till förbundsstyrelsens förslag till intressepolitiskt program, med några enstaka, mindre tillägg. Det fanns stor enighet om inriktningen för HRFs påverkansarbete och att arbeta målinriktat både på kort och lite längre sikt.

Det intressepolitiska programmet gäller tills HRFs kongress beslutar något annat.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.