Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-11-01">1 november 2016</time>

Nytt EU-direktiv om webbtillgänglighet, men utan krav på textning

Nu har Europaparlamentet beslutat att myndigheters och offentliga organs webbplatser och appar måste vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men det innebär inte att filmer, poddar med mera måste vara textade – det räcker med en text som beskriver innehållet.

– Det här EU-direktivet innebär inga dramatiska förändringar för oss hörselskadade. Men det är ett litet steg på vägen mot ett tillgängligare samhälle, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.

Det nya direktivet innebär bland annat att det ska gå att begära ut information i alternativa format. Det ställs också krav på att det ska finnas en funktion på webben där besökare kan klaga på eventuella brister i tillgängligheten. Även privata aktörer som arbetar med offentligt finansierad verksamhet omfattas av direktivet.

Räcker med beskrivande text

Den europeiska organisationen för personer med funktionsnedsättning, EU Disability Forum (EDF), anser att direktivet är en viktig framgång: ”Accessible public websites and mobile apps become a reality in Europe” (Tillgängliga offentliga webbplatser och appar blir verklighet i Europa”).
Men tillgänglighetskraven i det nya direktivet utgår från de europeiska standarder som redan finns, och det innebär att förinspelade webbfilmer, ljudfiler, poddar med mera inte måste vara textade, utan att det räcker med en text som beskriver innehållet. Direktivet undantar dessutom livesändningar, innehåll som skapas av användarna samt historiska samlingar på bibliotek och muséer. Motiveringen är att det skulle kosta för mycket.

”Vi fortsätter driva textningsfrågan”

– Självklart nöjer vi oss inte med det här. För hörselskadade är textning av filmer och sändningar på webben en central fråga. Den frågan fortsätter vi driva i arbetet med andra EU-direktiv, säger Mattias Lundekvam.

Textningsfrågan finns med i två andra direktiv, som just nu som är under behandling i EU-parlamentet. Det ena är förslaget till nytt tillgänglighetsdirektiv, som ska gälla varor och tjänster på den privata marknaden, det andra är revideringen av det audiovisuella direktivet.
EUs nya webbdirektiv ska införlivas i svensk lag senast 21 månader efter att beslutet publicerats i EUs officiella journal. Sedan har den offentliga sektorn 12 månader på sig när det gäller nya webbplatser och 24 månader innan kraven gäller existerande webbar. För appar är tidsgränsen 33 månader.

Relaterade nyheter

 • HRF lämnar plattformen X
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  HRF lämnar plattformen X

  Nu lämnar Hörselskadades Riksförbund (HRF) sociala medier-plattformen X. Kontot är inte längre aktivt.
  HRF anser att X har blivit en konfliktskapande kanal, full av hat, hot och desinformation, som inte är förenligt med vad HRF står för.

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.