Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-01-27">27 januari 2016</time>

Nytt avtal om tolktjänst för förtroendevalda

Nu är det klart att HRF tillsammans med SDR och FSDB fortsätter att driva Stiftelsen Rikstolktjänst för att tillhandahålla tolkstöd till förtroendevalda. Nytt är att avtalet sträcker sig över fyra år, vilket skapar bättre förutsättningar för en långsiktig och stabil verksamhet.

Hörselskadades Riksförbund (HRF), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) driver tillsammans Stiftelsen Rikstolktjänst, som i över 20 år har haft statens ansvar för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i organisationer för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. I december 2015 blev det klart att de tre förbunden vunnit upphandlingen och fortsätter att driva Rikstolktjänsten fyra år framöver.

– Det nya avtalet sträcker sig på fyra år, vilket är mycket bra! säger HRFs förbundsordförande Jan-Peter Strömgren.
– Tidigare avtal var på tre år och beviljades av Socialstyrelsen ett år i taget. Det ledde till stor osäkerhet och brist på kontinuitet, vilket vi har kritiserat.

Oklara besked i höstas

I slutet av augusti 2015 skrev de tre förbunden ett brev till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér då stiftelsens dåvarande avtal med staten skulle ta slut vid årsskiftet och regeringen inte hade gett några besked om villkoren för en framtida rikstolktjänst, och vem som skulle få ansvar för tolktjänsten. HRF, SDR och FSDB krävde i brevet ett omedelbart besked.

Rikstolktjänsten – viktigt för demokratin

Syftet med Rikstolktjänsten är att med statliga medel säkra förtroendevaldas tillgång till tolkning, så att de kan utföra sina uppdrag. Dessa medel har avgörande betydelse för HRFs och andra organisationers möjlighet att bedriva verksamhet och intressepolitik. Utan Rikstolktjänsten är risken stor att hörselskadade, döva och dövblinda får betydligt svårare att göra sina röster hörda, delta i samhällsdebatten och driva frågor på den politiska arenan.


Länkar

Tolkfrågan behandlas ”respektlöst”, skriver HRF, SDR och FSDB till regeringen (HRF.se 2015-09-02)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.