Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-01-27">27 januari 2016</time>

Nytt avtal om tolktjänst för förtroendevalda

Nu är det klart att HRF tillsammans med SDR och FSDB fortsätter att driva Stiftelsen Rikstolktjänst för att tillhandahålla tolkstöd till förtroendevalda. Nytt är att avtalet sträcker sig över fyra år, vilket skapar bättre förutsättningar för en långsiktig och stabil verksamhet.

Hörselskadades Riksförbund (HRF), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) driver tillsammans Stiftelsen Rikstolktjänst, som i över 20 år har haft statens ansvar för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i organisationer för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. I december 2015 blev det klart att de tre förbunden vunnit upphandlingen och fortsätter att driva Rikstolktjänsten fyra år framöver.

– Det nya avtalet sträcker sig på fyra år, vilket är mycket bra! säger HRFs förbundsordförande Jan-Peter Strömgren.
– Tidigare avtal var på tre år och beviljades av Socialstyrelsen ett år i taget. Det ledde till stor osäkerhet och brist på kontinuitet, vilket vi har kritiserat.

Oklara besked i höstas

I slutet av augusti 2015 skrev de tre förbunden ett brev till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér då stiftelsens dåvarande avtal med staten skulle ta slut vid årsskiftet och regeringen inte hade gett några besked om villkoren för en framtida rikstolktjänst, och vem som skulle få ansvar för tolktjänsten. HRF, SDR och FSDB krävde i brevet ett omedelbart besked.

Rikstolktjänsten – viktigt för demokratin

Syftet med Rikstolktjänsten är att med statliga medel säkra förtroendevaldas tillgång till tolkning, så att de kan utföra sina uppdrag. Dessa medel har avgörande betydelse för HRFs och andra organisationers möjlighet att bedriva verksamhet och intressepolitik. Utan Rikstolktjänsten är risken stor att hörselskadade, döva och dövblinda får betydligt svårare att göra sina röster hörda, delta i samhällsdebatten och driva frågor på den politiska arenan.


Länkar

Tolkfrågan behandlas ”respektlöst”, skriver HRF, SDR och FSDB till regeringen (HRF.se 2015-09-02)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.