Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-12-21">21 december 2013</time>

Nya rön om hörselskadades problem i arbetslivet ska ge bättre förutsättningar

Hörselskadade har det ofta jobbigare i arbetslivet än normalhörande. Trötthet, utanförskap och stress är vanliga följder av att arbetsplatsen inte är anpassad med rätt ljudmiljö och rätt arbetshjälpmedel. Nu pågår ett forskningsprojekt som syftar till att skapa bättre möjligheter för hörselskadade arbetstagare.

workplace
Forskare vid Linnécentrum HEAD i Linköping undersöker just nu hur hörselskadades hörförmåga samspelar med de egna förutsättningarna, ljudmiljön på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Dessutom ska forskarna utveckla test- och utredningsmetoder som ger möjlighet till analys och diagnos av upplevda problem, samt möjlighet till åtgärder och anpassning av ljudmiljöer och arbetsuppgifter på arbetsplatser.

Detta är den fjärde studien i ett forskningsprojekt om yrkesverksamma med hörselnedsättning, och beräknas vara färdig runt jan/feb. Studien är kvalitativ och består av djupintervjuer med hörselskadade om deras upplevelser av hur det är att vara hörselskadad inom arbetslivet.

Tvingas använda mer energi

De tre tidigare var kvantitativa studier som handlar om: 1.Hälsorelaterad livskvalité, 2. Kopplingen till kognition och kognitiv ansträngning i bullriga miljöer, 3. Upplevd störning och olika typer av ljudmiljöer.

– Dessa studier visar att hörselskadade jämfört med normalhörande tvingas använda så mycket mer energi på jobbet att de blir helt uttröttade och inte orkar särskilt mycket när de kommer hem, inte ens det de borde göra, säger Håkan Hua, doktorand, till TCO-tidningen.
– Men det finns idag ingen kunskap och inga metoder för att utreda, åtgärda och individanpassa den hörselskadades situation på arbetsplatsen.

Forskarnas förhoppning är att den kunskap och de testmetoder som skapas inom projektet direkt ska kunna användas av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, företagshälsovården och hörselvården.

Samtliga fyra studier kommer att presenteras vid Audionomdagarna i Stockholm den 3 april.

Ohälsa och förtidspension vanligare bland hörselskadade

HRF har lyft fram hörselskadades utsatthet i arbetslivet i en rad rapporter under 2000-talet. HRF har tagit fram statistik som visar att ohälsa är betydligt vanligare bland hörselskadade arbetstagare än bland arbetstagare i stort, och att förtidspension är dubbelt så vanligt bland hörselskadade som bland övriga. Särskilt utsatta är hörselskadade kvinnor. I rapporten ”Kakofonien” (2010) presenterade HRF nya undersökningar som visar att ett av de största problemen är dålig ljudmiljö.

Hörselskadade får sämre förutsättningar i arbetslivet

Det är just dessa problem som forskarna vid Linnécentrum HEAD i Linköping undersökt närmare under de senaste åren. Björn Lyxell, professor i psykologi, som är Håkan Huas handledare, kunde sommaren 2012 bekräfta det HRF länge lyft fram: att hörselskadade har sämre förutsättningar i arbetslivet än normalhörande.

– Resultaten visar tydligare än tidigare hur påfrestande det är att lyssna för den som måste fylla i och tolka alla ljud. Dessutom blir språket ofta förvridet av hörapparater och andra hjälpmedel, sade Björn Lyxell till Suntliv.nu.

Sedan tidigare har Lyxell konstaterat att:

 • Personer men nedsatt hörsel presterar samma arbete som hörande – men till ett mycket högre kognitivt pris.
 • Personer med hörselskada upplever arbetsuppgifter generellt mer ansträngande än hörande.
 • Hörande och hörselskadade har samma kapacitet när det gäller att lösa räkneuppgifter eller välja ut viktig information.

 Tidigare HRF-artikel på Befriasamtalet.se om denna forskning.

Relaterade nyheter

 • Vem får hörselskadades kulturpris 2024?
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-06-03">3 juni 2024</time>

  Vem får hörselskadades kulturpris 2024?

  På onsdag, den 5 juni, delar HRF ut Jan-Peter Strömgrens kulturpris, till hörselskadade inom kulturområdet.Vem får priset i år? Det avslöjas i en direktsänd prisutdelning i Zoom på onsdag klockan 11. Missa inte det! På...

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.