Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-10-03">3 oktober 2014</time>

Nya regeringen lyfter fram viktiga funktionshinderfrågor

Funktionshinderfrågorna fick en framskjuten plats i statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring i dag. Särskilt glädjande var löftet om en översyn och breddning av diskrimineringslagen, tycker HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren. – Våra frågor har äntligen lyfts upp på den politiska agendan. Det är viktigt och stort.

Skärpt diskrimineringslag, samlat huvudmannaskap för hjälpmedel samt välfärd som inte styrs av vinstintressen. Det var några av de frågor som Stefan Löfven tog upp i sin regeringsförklaring och som kan få stor betydelse för hörselskadade.

”Lika villkor”

Han konstaterade bland annat att: ”Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram. Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses över och breddas. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa.”

– Det är första gången på mycket länge som våra rättigheter har framhållits så tydligt i en regeringsförklaring, säger Jan-Peter Strömgren.
– Det återstår att se hur realpolitiken kommer att se ut, men det är en lovande avsiktsförklaring.

”Vinstjakten ska stoppas”

Statsministerns löfte om ”ordning och reda i välfärden” kan också få betydelse för hörselskadade. HRF har i rapporten ”Myternas marknad” påtalat hur system med hörselcheckar inom hörselvården har lett till att företag uppmanar hörselskadade att betala dyrt för hörapparater ur egen ficka, ibland på felaktiga grunder.

I regeringsförklaringen säger Löfven att ”Kortsiktiga vinstintressen hör inte hemma i välfärden. Vinstjakten ska stoppas. Nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden införs i syfte att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.” 

– Det ska bli intressant att se om detta kan innebära ett stopp för hörselcheckar och att den tidigare regeringens avsikt att stimulera införandet av ”fritt val”-system hejdas, säger Jan-Peter Strömgren.
– Jag hoppas verkligen att vi får se genomgripande reformer av vårdvalssystemen, så att hörselskadades behov sätts före krass business.

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.