Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-10-03">3 oktober 2014</time>

Nya regeringen lyfter fram viktiga funktionshinderfrågor

Funktionshinderfrågorna fick en framskjuten plats i statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring i dag. Särskilt glädjande var löftet om en översyn och breddning av diskrimineringslagen, tycker HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren. – Våra frågor har äntligen lyfts upp på den politiska agendan. Det är viktigt och stort.

Skärpt diskrimineringslag, samlat huvudmannaskap för hjälpmedel samt välfärd som inte styrs av vinstintressen. Det var några av de frågor som Stefan Löfven tog upp i sin regeringsförklaring och som kan få stor betydelse för hörselskadade.

”Lika villkor”

Han konstaterade bland annat att: ”Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram. Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses över och breddas. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa.”

– Det är första gången på mycket länge som våra rättigheter har framhållits så tydligt i en regeringsförklaring, säger Jan-Peter Strömgren.
– Det återstår att se hur realpolitiken kommer att se ut, men det är en lovande avsiktsförklaring.

”Vinstjakten ska stoppas”

Statsministerns löfte om ”ordning och reda i välfärden” kan också få betydelse för hörselskadade. HRF har i rapporten ”Myternas marknad” påtalat hur system med hörselcheckar inom hörselvården har lett till att företag uppmanar hörselskadade att betala dyrt för hörapparater ur egen ficka, ibland på felaktiga grunder.

I regeringsförklaringen säger Löfven att ”Kortsiktiga vinstintressen hör inte hemma i välfärden. Vinstjakten ska stoppas. Nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden införs i syfte att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.” 

– Det ska bli intressant att se om detta kan innebära ett stopp för hörselcheckar och att den tidigare regeringens avsikt att stimulera införandet av ”fritt val”-system hejdas, säger Jan-Peter Strömgren.
– Jag hoppas verkligen att vi får se genomgripande reformer av vårdvalssystemen, så att hörselskadades behov sätts före krass business.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.