Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-02-13">13 februari 2016</time>

Ny tolkutredning om tolkbokningar – inte samlat ansvar

Nu har regeringen gett Västra Götalands landsting i uppdrag att utreda möjligheterna att ”till vissa delar” skapa en nationell tolktjänst för döva och hörselskadade. Men det handlar framför allt om hur landstingen kan samordna tolkbokningar, inte ett samlat grepp om alla typer av tolkning.

Dagens tolktjänst har allvarliga brister. Trots det har reformerna låtit vänta på sig; det har nu gått över fyra år sedan utredningen En samlad tolktjänst (SOU 2011:83) föreslog en nationell samordning av tolktjänsten och enklare ingångar för den enskilde användaren – ett förslag som fick starkt stöd av HRF och andra hörsel- och dövorganisationer.

Ska utgå från användarens perspektiv
Sedan dess har två regeringar dragit frågan i långbänk. Men på torsdagen meddelade regeringen att frågan om en samlad tolktjänst nu ska utredas igen. Västra Götalands landsting har fått i uppdrag att övergripande utreda de juridiska, ekonomiska, organisatoriska och praktiska förutsättningarna för att landstingen ska kunna samordna beställning och administration av tolktjänst. Utredningen, som ska vara klar om ett år, ska utgå från tolkanvändarnas perspektiv och titta på hur var och en, oavsett behov, ska kunna vända sig till en och samma instans vid bokning av tolk.

Inte den samordning HRF hoppats på
HRF välkomnar att det rör på sig i frågan, men konstaterar samtidigt att detta är något annat än det helhetsgrepp och den nationella samordning av alla typer av tolktjänst som hörsel- och dövorganisationerna hade hoppats på. Den nya utredningen fokuserar endast på den tolkning som landstingen har ansvar för i dag, inte den tolkning i arbetslivet som hanteras av Arbetsförmedlingen med flera. Det står också klart att regeringen anser att ansvaret för landstingens tolktjänst även i framtiden ska vara delat mellan 21 olika landsting/regioner istället för hos en nationell instans.

Tolkanvändare kommer i kläm
Landstingen svarar i dag för cirka 60-70 procent av den tolktjänst som utförs i Sverige. Men det är ofta oklart vart man ska vända sig för att få tolk och vem som ska betala för det. Användare kommer därför ofta i kläm mellan landstingets tolkcentral, arbetsförmedlingen, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra parter. Detta får särskilt allvarliga konsekvenser inom arbetslivet, där det händer att arbetstagare inte kan göra sitt jobb, missar anställningar och får andra problem.

Förutsättningarna för nationell tolktjänst för döva och hörselskadade ska utredas (pressmeddelande från regeringen 2016-02-11)

Nu vill regeringen utreda tolkfrågan igen: ”Oroande förhalning” (HRF.se 2014-01-08)

Relaterade nyheter

 • HRF lämnar plattformen X
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  HRF lämnar plattformen X

  Nu lämnar Hörselskadades Riksförbund (HRF) sociala medier-plattformen X. Kontot är inte längre aktivt.
  HRF anser att X har blivit en konfliktskapande kanal, full av hat, hot och desinformation, som inte är förenligt med vad HRF står för.

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.