Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-05-08">8 maj 2020</time>

Ny symbol för skrivtolkning, på initiativ av HRF

Rektangulär pratbubbla med linjer som symboliserar text.
Den nya symbolen för skrivtolkning är en rektangulär pratbubbla, som till formen påminner om en läsplatta med textlinjer.

Nu har skrivtolkning fått en helt egen symbol!
På initiativ av HRF beslutade Svenska Institutet för Standarder (SIS) nyligen att anta den symbol HRF föreslagit. Symbolen kan bidra till att höja skrivtolkningens status och synlighet, hoppas HRF.

Skrivtolkning har länge hamnat i skymundan. Arrangörer och andra ansvariga vet sällan att denna möjlighet finns. Det är inte heller en självklarhet för många hörselskadade och döva.

Det här vill HRF ändra på. För ett par år sedan tog förbundet därför fram en symbol för skrivtolkning – en liten rektangulär pratbubbla med textlinjer – och har sedan dess arbetat för att symbolen ska bli standard, på samma sätt som symbolerna för teckenspråkstolkning och teleslinga.

HRFs förslag blev svensk standard

Nu är det klart att HRFs skrivtolkningssymbol har blivit svensk standard. Svenska Institutet för Standarder (SIS) har antagit symbolen i standarden SS 30600:2015/T3:2020 Grafiska symboler – Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla/Tillägg 3.

HRF hoppas att symbolen nu ska börja användas av arrangörer och verksamheter av olika slag, på samma sätt som symbolerna för teleslinga och teckenspråkstolkning.

Standarden gäller i Sverige, men HRf arbetar för att den ska antas som standard även även i EU och övriga världen.

Gemensam symbol ökar synligheten

En standard kan beskrivas som en gemensam lösning på en återkommande fråga som berör många. Ett bra exempel är eluttag. Våra eluttag ser likadana ut i hela Sverige, eftersom det annars skulle bli svårt att tillverka och använda elutrustning.

Standardiserade symboler för olika typer av tillgänglighet syftar till att skapa igenkänning, tydlighet, hållbarhet och bättre förutsättningar för ett tillgängligt, universellt utformat samhälle där alla kan vara delaktiga.

Skyddad symbol

Symbolen för skrivtolkning är upphovsrättsligt skyddad och får inte göras om, utan ska användas så som den ser ut. Pratbubblan finns både som svart på vit bakgrund och som vit på svart bakgrund. Den är utformat på ett sätt som ger optimal tillgänglighet.

HRF, inklusive alla föreningar och distrikt, har licens att använda symbolen fritt. Andra som vill använda symbolen behöver vända sig till SIS för att få licens.

Globala, smarta lösningar

Svenska Institutet för Standarder (SIS) består av en samling nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder, under devisen: ”Globala lösningar för ett smartare samhälle”.

HRF deltar i flera nätverk, bland annat kring standarder för ljudmiljö och äldreomsorg. Med andra ord: Globala lösningar för ett hörselsmartare samhälle.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.