Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-10-26">26 oktober 2019</time>

Ny svensk forskningsstudie om ungas lyssningsvanor

Man med skägg, glasögon och vinröd tröja står i en trappa, ler mot kameran.
Forskaren Stephen Widén.

Svenska forskare ska i ett nytt projekt undersöka hur unga lyssnar på musik. Drygt 400 deltagare, 12–15 år, ska följas under tre år.
– Vi vill veta hur mycket de lyssnar, hur ofta och hur starkt, säger Stephen Widén, docent i psykologi och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet.

Bara ett fåtal tidigare forskningsstudier har undersökt ungas lyssningsvanor genom att följa personer under en längre tid,

– Det är bara då man kan undersöka hur deras hörsel förändras, säger Stephen Widén, som leder den svenska forskningsstudien.

Exakta mätningar av ljudnivå

Vid starten på projektet testar forskarna hörseln på alla undersökningsdeltagare. Ungdomarna får också besvara en enkät om hur och när de lyssnar på musik, vilken typ av musik med mera.

Forskarna gör också en noggrann mätning och kontroll av ljudvolymen i deltagarnas hörlurar.

– Det kan vara stor skillnad mellan olika hörlurar, så vi behöver ha järnkoll på vilken utrustning de använder, säger Stephen Widén.

De flesta tidigare undersökningar av ungdomars lyssningsvanor har oprecisa uppgifter om ljudnivåer, berättar han:

– De baseras oftast på självrapporterad upplevelse av ljudet och inte på faktiska decibeltal..

Var och när lyssnar unga?

Efter tre år görs en uppföljning, med hörseltester, enkät och kontroll av ´ljudnivå i hörlurarna.

– Vi planerar också en kvalitativ studie med en del av deltagarna under det andra året, då vi ställer mer ingående frågor om hur de tänker kring musik och lyssning och så vidare, säger  Stephen Widén.

Forskarna ska även försöka fånga upp i vilka situationer ungdomarna lyssnar.

– Om de lyssnar mycket när de befinner sig i bullriga miljöer, som till exempel på bussar eller tåg, så kanske de vrider upp volymen lite extra.

Vill följa upp efter 10– 15 år

Stephen Widén hoppas att kunna göra en uppföljning även efter fem, tio år.

– Det ingår inte i projektet, men jag tror att det vore bra om vi kunde följa deltagarna åtminstone upp till att de är i 20-årsåldern.

I arbetsgruppen ingår även forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping. Dessutom ska en doktorand anställas till projektet.
Studien finansieras genom medel från det statliga forskningsrådet Forte.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.