Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-12-04">4 december 2013</time>

Ny rapport om tvåpråkig språkutveckling hos barn

Hur kan man stötta barns språkutveckling så att de blir tvåspråkiga, på teckenspråk och talad svenska? Det beskriver en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten, som bygger på ny forskning om hur barn tillägnar sig språk i allmänhet och teckenspråk i synnerhet.

SPSMs rapport ”Hur händer det?” (pdf) beskriver hur en hörande och en döv tvilling blir guidade i sitt tillägnade av tvåspråkighet.Den innehåller olika exempel och är tänkt att användas i förskolans arbete och av föräldrar som vill stötta sitt barns tvåspråkiga utveckling.

Rapporten bygger på en doktorsavhandling i specialpedagogik av Emelie Cramér Wolrath, som under sju år följde språklärandet i en familj med både döva och hörande barn. Barnen är tvillingar, där den ena är hörande och den andra är döv.

Den döva tvillingen fick ett cochlea-implantat (CI) vid tre års ålder, och Wolrath kunde då även studera hur det påverkade hennes tillägnande av ett andra språk.

Pressmeddelande från SPSM

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.