Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-09-02">2 september 2018</time>

Nu får hörselskadade skydd mot oseriösa telefonsäljare

Äldre kvinna med telefonlur.

Nu får hörselskadade ett starkare skydd mot oseriös telefonförsäljning. Från och med den 1 september kräver lagen skriftligt godkännande – det räcker inte med muntligt avtal över telefon. Det här är en viktig framgång för Hörselskadades Riksförbund (HRF), som har drivit krav på skärpta regelverk.

Det är lätt att höra fel i telefon, det upplever de flesta hörselskadade. Det här är något som oseriösa telefonförsäljare har dragit nytta av alldeles för många gånger. Det finns till och med företag som har satt i system att ringa upp och slå mynt av äldre med nedsatt hörsel.

Krav på skriftligt avtal

Nu ska det bli slut med det. I lördags, den 1 september, infördes en ny regel i distansavtalslagen. För det första ska säljföretaget skicka en skriftlig bekräftelse på erbjudandet, via brev, e-post, sms eller liknande. För det andra gäller avtalet först sedan köparen skriftligen accepterar avtalet.

Det här innebär att var och en får möjlighet att i lugn och ro läsa vad avtalet innehåller innan de bestämmer sig för om de vill skriva på – eller inte. På så sätt kan hörselskadade försäkra sig om att de har uppfattat rätt och känna ökad trygghet.

Starkt stöd från HRFs kongress

En majoritet av befolkningen upplever att det är lätt att bli vilseledd vid telefonförsäljning, enligt Konsumentverket. Särskilt utsatta är hörselskadade, och i synnerhet äldre.

Det var därför med full enighet som HRFs kongress 2016 ställde sig bakom en motion från Hörselskadades förening i Katrineholm, om att HRF skulle arbeta för att avtal ingångna per telefon ska bli giltiga först efter skriftligt godkännande. Sedan dess har förbundet drivit denna fråga, liksom föreningen Sveriges Konsumenter och andra opinionsbildare – och i mars lade regeringen fram en proposition om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

Utan avtal, ingen betalning

Om en vara eller tjänst levereras utan giltigt avtal är inte konsumenten skyldig att betala. Det är emellertid viktigt att den enskilde känner till sin rätt till betänketid och inte skyndar att bekräfta ett avtal utan att först ta sig tid att verkligen läsa det.

Den nya lagen gäller alla branscher som säljer varor eller tjänster via telefon, men inte ideella organisationer, föreningar och politiska partier. Kravet på skriftligt avtal gäller alltid när ett företag tar initiativet och ringer upp, och det spelar ingen roll om personen de ringer är kund sedan tidigare. Men kravet på skriftligt avtal gäller inte om en person själv ringer upp ett företag.

Tryggt givande till HRF

HRF har en insamlingsverksamhet via telefon, och den har under alla år har omfattat skriftlig information. Personer som i telefon tackar ja till att stödja HRF får informationsmaterial och inbetalningskort via post hem i brevlådan, så att de i lugn och ro kan läsa igenom materialet innan de gör en inbetalning.

Länkar

Nu ändras reglerna för telefonförsäljning (Konsumentverket 2018-08-31)

Nu förbjuds muntliga avtal – ska stoppa telefonförsäljare (Expressen 2018-09-01)

Nu förbjuds muntliga avtal vid telefonförsäljning (SVT 2018-09-01)

Debatt: Skriftligt avtal ska krävas vid telefonförsäljning (Dagens Samhälle 2018-02-6)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.