Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-05-22">22 maj 2017</time>

Ny funktionshinderpolitik utan strategi och mätbara mål

”Tandlös” och ”okonkret”. Regeringens proposition om ny funktionshinderpolitik har mötts av besvikelse och kritik. Och inte blev det bättre av att den nya politiken för ”full delaktighet” presenterades i en otextad, otillgänglig webbsändning.

På fredagen lade regeringen fram en proposition om ”Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken” (prop. 2016/17:188). Målet ska vara ”att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning”.

Otillgängligt om tillgänglighet

Men de vackra orden skorrade illa när statsrådet Åsa Regnér (S) presenterade den nya politiken för full delaktighet på en webbsänd pressträff – utan text. Texten skulle komma först dagen efter, meddelade Socialdepartementet, vilket fick HRF att reagera.

”Det är inte rocket science att texta en så kort presskonferens”, skrev HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam, på Twitter – och fick snart medhåll av ledaren i tidningen Allehanda: ”Vad sa du om funktionshinderpolitiken, Regnér, jag hörde inte!”

Utan mätbara mål

Politiken inriktas på fyra områden: principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och att förebygga och motverka diskriminering.

Men förslaget innebär egentligen ingen ny politik. Här finns ingen strategi och inga mätbara mål, konstaterar HRF – bara en rad förslag om ytterligare utredningar och översyner. Följden är att det blir svårt att utvärdera och utkräva ansvar av politiker och myndigheter.

”Det behövs action”

”Ökad kunskap är ett viktigt verktyg för en fungerande funktionshinderspolitik. Men det är naivt att tro att de ambitiösa målen i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan uppnås utan att också skärpa och förbättra relevanta regelverk”, skrev HRF i ett tidigare remissvar om funktionshinderpolitiken.

Även övriga funktionshinderrörelsen anser att propositionen är otydlig och okonkret. DHR kallar den ”förvånansvärt tandlös” och varnar för att den ”riskerar att bli ett ihålligt löfte”. Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden) anser att ”Det är många vackra ord, men återigen skjuter man utmaningarna på framtiden”. Och Lika Unika anser att det ”behövs action, konkreta att-göra-listor och avsatta pengar”, inte bara en massa ”utredningar och översyner om hur verkligheten ser ut”.

Länkar

Propositionen ”Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken” (prop. 2016/17:188)

HRFs remissvar på ”En funktionshinderspolitik för delaktighet för alla” (2016-12-26)

På bilden: Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister (Foto: Anders Löwdin)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.