Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-01-25">25 januari 2018</time>

Ny app för ljudmätning varnar för exponeringstid

Varannan musiker har hörselproblem. Därför har Sveriges Orkesterförbund nu tagit fram appen Ear Guardian, som mäter både ljudstyrka och exponeringstid. Syftet är att förebygga hörselskador och skapa ökad medvetenhet om ljudmiljön vi vistas i.

Det nya med appen Ear Guardian är att den inte bara visar decibelnivå, utan också anger hur mycket av rekommenderad mängd ljud per dag som förbrukas.

Anger maximal exponeringstid

I appen finns decibelskala och en ram som signalerar risknivå genom en ram som lyser i färgerna grönt, gult och rött. Dessutom visas en bägare som töms i takt med exponeringstiden. Ett räkneverk anger den maxtid som anses lämplig för en genomsnittsperson att vistas i den ljudstyrka som appen mäter.

Det är möjligt att kalibrera mikrofonen för mer korrekt mätresultat. Appen kan även kompletteras med en mätmikrofon för professionell mätning enligt standard.

Hörselskadade mer känsliga

Att appen lägger stort fokus vid exponeringstiden är en stor fördel. Hur länge vi utsätts för en viss ljudstyrka är nämligen helt avgörande. En kvart i 100 decibel har samma effekt som åtta timmar i 85 decibel. Ju starkare ljud vi utsätts för, desto kortare tid klarar vi av det.

Vad vi tål varierar – både från individ till individ och hos samma person över tid. Den som har en hörselnedsättning är till exempel ofta känsligare för att få bullerskador än andra, visar forskning.

Även hörande kan vara extra känsliga; en del har ”stenöron” och tål mycket, andra har ”glasöron” kan få hörselskador även vid lägre ljudnivåer. Hur känslig en person är visar sig först efteråt, när bullerskadan är skedd.

Varannan musiker har hörselproblem

Appen Ear Guardian har tagits fram som en del av ”Med öra för orkester”, ett projekt inom Sveriges Orkesterförbund som finansieras av Arvsfonden. Syftet med projektet är att öka kunskapen kring hörselskador och motverka den utbredda förekomsten av hörselproblem bland musiker.

Två av varandra oberoende undersökningar har visat att varannan musiker har problem med hörseln. Dels en undersökning från Musikerförbundet (2010-2016), dels en undersökning inom ramen för ”Med öra för orkester” (2017).

”Inte bara för musiker”

Appen är inte bara till för musiker, framhåller Andreas Forsman, projektledare för ”Med öra för orkester”:

– Förhoppningsvis kommer den göra oerhörd nytta exempelvis bland lärare i skolor. Alla människor bör bli medvetna om och vaksamma på sin ljudmiljö, säger han.

Om appen

Ear Guardian finns att ladda ner i App Store, fungerar på iOS-plattformar och är kostnadsfri.

Om bullerföreskrifterna

Mätningar och resultat i Ear Gudardian-appen utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Arbetsmiljöverket AFS 2005:16). Där anges bland annat två så kallade ”insatsvärden” på 80 och 85 decibel (A):

 • Övre insatsvärde: Om den genomsnittliga ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 85 dB(A) eller mer, eller om den högsta ljudnivån är 115 dB(A) eller högre, eller om kortvariga ljud (impulsljud) är 135 dB(C) eller högre är arbetsgivaren skyldig att genomföra åtgärder, skylta, se till att hörselskydd används och erbjuda hörselundersökning.
 • Undre insatsvärde: Om den genomsnittliga ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 80 dB(A) eller mer eller om kortvariga ljud (impulsljud) är 135 dB (C) eller högre är arbetsgivaren skyldig att informera och utbilda arbetstagarna om riskerna med buller, erbjuda tillgång till hörselskydd och erbjuda hörselundersökning om riskbedömning och mätningar visar att det finns risk för hörselskada.

Länkar

Mer om Ear Guardian

Projektet ”Med öra för orkester”

Hörselskadade löper större risk att få bullerskador (HRF.se 2017-01-25)

Yrkesmusiker förstör hörseln – få anmäler (Arbetarskydd 2016-05-24)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.