Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

Kampen för kravet på teleslinga är en kamp för hörselskadades rätt till delaktighet, anser HRF.

Utan dagens krav på teleslinga eller motsvarande teknik skulle över en halv miljon hörselskadade med hörapparater och CI få betydligt svårare att uppfatta vad som sägs i samlingslokaler, aulor, biografer, teatrar, utbildningslokaler och andra platser där människor möts för arbete, studier, kultur, politik och föreningsliv.

– Risken är stor att det som byggs och byggs om kommer att vara otillgängligt för hörselskadade, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.

Enormt bakslag

I dag kräver byggreglerna att ”teleslinga eller andra tekniska lösningar” installeras i lokaler som rymmer fler än 50 personer, vid ny- och ombyggnad. Det är ett krav som HRF drev igenom efter intensivt påverkansarbete.

Men Boverket förslår nu att i stort sett alla konkreta krav ska tas bort ur byggreglerna, för att underlätta byggande. Och går det igenom skulle det bli ett enormt bakslag för hörselskadades delaktighet. HRF befarar att slingor och motsvarande i så fall snabbt skulle försvinna, både i nya och befintliga lokaler.

Slingdöden skulle breda ut sig.

Mobiliserar stöd bland hörselskadade

HRF tar nu strid för teleslingorna, och hoppas kunna mobilisera stöd bland hörselskadade, både medlemmar och allmänhet. Alla som har använt teleslinga och liknande hörteknik vet hur stor skillnad det gör, konstaterar HRF.

Boverket har fått ett mycket kritiskt remissvar från HRF. Vi har också sågat förslaget vid myndighetens samråd och i en debattartikel tillsammans med bland andra Funktionsrätt Sverige.

Nu fortsätter HRF väcka opinion och föra samtal med både Boverket och andra berörda, och har startat en kampanj där alla kan engagera sig med gåvor till stöd för påverkansarbetet: ”Rädda våra teleslingor!”.

Läs mer

Lyssna: Så låter det, med och utan slinga

HRFs ljudmiljösimulator visar hur det kan låta för hörselskadade i olika miljöer, bland annat med hörapparater i klassrum med och utan teleslinga. Ljudmiljösimulatorn ger alltså en bild av hur stor skillnad det är mellan att lyssna med hörapparat i M-läge (mikrofon) respektive T-läge (via telespole/teleslinga).

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.

 • Autotextning ersätter direkttextning när SVT sparar
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-04">4 oktober 2023</time>

  Autotextning ersätter direkttextning när SVT sparar

  Autotextning istället för direkttextning. Det är en av förändringarna när SVT nu genomför ett stort sparpaket på 200 miljoner kronor.
  - SVT har lovat oss att de inte kommer sänka nivån när det gäller textningens kvalitet. Och det förutsätter vi att de lever upp till, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.