Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-11-06">6 november 2014</time>

Nu ska SF Bio visa alla svenska filmer med text, i hela landet

Nu ska SF Bio börja visa alla svenska filmer med text, vid alla föreställningar i hela landet – såvida text finns. Om en film saknar text ska det tydligt anges. Alltså: Nu blir textning normen. Otextat blir avvikelsen.
– Vi har lyssnat på HRF i den här frågan. Självklart ska alla hörselskadade kunna se film när och var de vill, säger Thomas Runfors på SF Bio.

bio_original

Över hälften av de svenska biofilmerna har text, men texten visas inte alltid. Den som vill se svensk film med text har därför behövt kolla bioannonserna och ta reda på var och när en viss film visas med text. I vissa delar av landet har textade föreställningar dessutom legat på lite udda tider.

Men nu blir det ändring! Från och med den 5 december visar SF Bio alla svenska filmer med text på alla sina biografer, såvida det finns text till filmen. Detta gäller alla föreställningar, på alla tider, i hela landet.

Samtidigt vänder SF Bio på informationen om textning och gör textning till normen. Det ska inte längre stå i bioannonser och på webben om en svensk film är textad – det ska besökaren kunna ta för givet. Istället ska det tydligt anges om en svensk film saknar text – otillgänglighet ska vara en avvikelse.

”Vi har lyssnat på HRF”

– Vi har fört samtal med HRF om det här under många års tid, och nu när digitaliseringen av alla biografer är genomförd är det enkelt för oss att kunna erbjuda textning på de flesta föreställningar, berättar Thomas Runfors, informationschef på SF Bio.
– Det här är förstås jätteviktigt för hörselskadade och döva. Men det är inte bara kunder med nedsatt hörsel som ibland har svårt att uppfatta dialogen på svenska filmer. Allmänheten har vant sig vid att se film med text, och tycker att det är bekvämt.

HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, håller med:
– Det här har vi sagt länge. Textning är en bra service till hela publiken, både hörselskadade och andra. Det är fantastiskt bra att SF Bio nu har insett detta och tar det här steget.

Allt större krav på textning

I dag levereras alla filmer till biograferna på hårddisk, och i det flesta fall finns också  textningen med där. Men det finns några undantag, och SF Bio hoppas att deras beslut, att göra textning till norm, ska skynda på utvecklingen:
– Vår förhoppning är att alla filmbolag kommer att se till att textremsa kommer att tillhandahållas på alla titlar, säger Thomas Runfors.

HRF lyckades för ett par år sedan driva igenom tydligare textningskrav på filmproducenter. Det ledde till att det nya filmavtalet för 2013–2015 slår fast att svenska filmer måste vara anpassade för textning om de ska kunna få statligt produktionsstöd. Detta krav innebär inte att filmer måste visas med text, endast att det ska finnas förutsättningar för att kunna visa varje film med text – i vanliga fall en digital textfil. Men när nu SF Bios har beslutat att visa alla filmer med text kan effekten bli att filmbolagen känner ett ökat tryck att texta allt.

Publikrekord för textade svenska biofilmer

Ett 40-tal svenska filmer hade premiär under 2013. Av dem var 20 filmer textade, och dessa hade sammanlagt cirka 280 000 besökare. Detta innebär att textade svenska biofilmer har ökat sin publiksiffra med mer än tusen procent på bara två år.

Utökad diskrimineringslag

Enligt Dövas Tidning har SF Bios beslut även samband med den utökade diskrimineringslagstiftningen, som träder i kraft vid årsskiftet, och som innebär att bristande tillgänglighet klassas som diskriminering. Hur biografer berörs av den ändrade lagstiftningen är emellertid inte helt klarlagt.

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.