Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-01-14">14 januari 2015</time>

Nu ska konsekvenserna av ”fritt val” utvärderas, på uppdrag av regeringen

Nu har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en utvärdering och konsekvensanalys av det hårt kritiserade ”fritt val av hjälpmedel”, samt dess konsekvenser för den enskilde.
– Äntligen, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren. Vi har väntat länge på en seriös genomlysning av ”fritt val”.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, samt ansvarig för hjälpmedelsfrågorna
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, samt ansvarig för hjälpmedelsfrågorna

Regeringen Reinfeldt gav Socialstyrelsen i uppdrag att främja införandet av ”fritt val av hjälpmedel” runt om i landet, trots att HRF sedan länge hade påtalat allvarliga systembrister, och trots att HRF efterlyste grundliga genomlysningar av konsekvenserna för den enskilde patienten.

Men den nuvarande regeringen tog till sig HRFs kritik och valde att stoppa de beslutade främjandeåtgärderna. Istället har nu barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en utvärdering och konsekvensanalys av systemen med så kallat ”fritt val av hjälpmedel”. Särskilt fokus ska läggas på att belysa och analysera hur den enskildes kostnader för hjälpmedel har påverkats där det finns ”fritt val”.

”Inhämta erfarenheter och synpunkter”

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att inhämta erfarenheter och synpunkter på ”fritt val” från hjälpmedelsanvändare. Myndigheten ska även ha en dialog med berörda funktionshinderorganisationer, bland annat HRF.

Regeringen vill dessutom få en bedömning av hur huvudmännen – landsting och kommuner – skulle påverkas om ”fritt val av hjälpmedel” skulle få spridning i landet. Vilken effekt skulle ”fritt val” få på deras avgifter och kostnader? Och hur påverkas deras lagstadgade ansvar för att tillhandahålla hjälpmedel inom habilitering/rehabilitering? Vad händer med det ansvaret om hjälpmedel i stor utsträckning skulle komma att förskrivas genom ett så kallat egenvårdsbeslut, det vill säga inom system där ansvaret för att skaffa och betala för hjälpmedel skjuts över på den enskilde.

”Drabbar enskilda hårt”

– För oss hörselskadade är Socialstyrelsens utvärdering synnerligen viktig, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.
– I vår rapport ”Myternas marknad” har vi visat att fritt val med hörselcheckar har mycket allvarliga brister som drabbar en del enskilda hårt. Vi ser fram emot att dela med oss av våra erfarenheter och synpunkter i dialog med Socialstyrelsen.

Läs mer:

HRFs rapport ”Myternas marknad >>
Tidigare nyhet på HRF.se om budgetpropositionen (2014-11-03) >>

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.