Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-01-14">14 januari 2015</time>

Nu ska konsekvenserna av ”fritt val” utvärderas, på uppdrag av regeringen

Nu har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en utvärdering och konsekvensanalys av det hårt kritiserade ”fritt val av hjälpmedel”, samt dess konsekvenser för den enskilde.
– Äntligen, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren. Vi har väntat länge på en seriös genomlysning av ”fritt val”.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, samt ansvarig för hjälpmedelsfrågorna
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, samt ansvarig för hjälpmedelsfrågorna

Regeringen Reinfeldt gav Socialstyrelsen i uppdrag att främja införandet av ”fritt val av hjälpmedel” runt om i landet, trots att HRF sedan länge hade påtalat allvarliga systembrister, och trots att HRF efterlyste grundliga genomlysningar av konsekvenserna för den enskilde patienten.

Men den nuvarande regeringen tog till sig HRFs kritik och valde att stoppa de beslutade främjandeåtgärderna. Istället har nu barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en utvärdering och konsekvensanalys av systemen med så kallat ”fritt val av hjälpmedel”. Särskilt fokus ska läggas på att belysa och analysera hur den enskildes kostnader för hjälpmedel har påverkats där det finns ”fritt val”.

”Inhämta erfarenheter och synpunkter”

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att inhämta erfarenheter och synpunkter på ”fritt val” från hjälpmedelsanvändare. Myndigheten ska även ha en dialog med berörda funktionshinderorganisationer, bland annat HRF.

Regeringen vill dessutom få en bedömning av hur huvudmännen – landsting och kommuner – skulle påverkas om ”fritt val av hjälpmedel” skulle få spridning i landet. Vilken effekt skulle ”fritt val” få på deras avgifter och kostnader? Och hur påverkas deras lagstadgade ansvar för att tillhandahålla hjälpmedel inom habilitering/rehabilitering? Vad händer med det ansvaret om hjälpmedel i stor utsträckning skulle komma att förskrivas genom ett så kallat egenvårdsbeslut, det vill säga inom system där ansvaret för att skaffa och betala för hjälpmedel skjuts över på den enskilde.

”Drabbar enskilda hårt”

– För oss hörselskadade är Socialstyrelsens utvärdering synnerligen viktig, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.
– I vår rapport ”Myternas marknad” har vi visat att fritt val med hörselcheckar har mycket allvarliga brister som drabbar en del enskilda hårt. Vi ser fram emot att dela med oss av våra erfarenheter och synpunkter i dialog med Socialstyrelsen.

Läs mer:

HRFs rapport ”Myternas marknad >>
Tidigare nyhet på HRF.se om budgetpropositionen (2014-11-03) >>

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.