Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-01-30">30 januari 2016</time>

Nu ska äldreboenden i Jönköping få teleslinga, tack vare HRF-föreningen

Många äldreboenden saknar teleslingor, trots att 40-50 procent av alla över 75 år har en hörselnedsättning. Men i Jönköping kan det snart bli slingor på alla kommunens äldreboenden, tack vare HRF-föreningens outtröttliga påverkansarbete.

Hörselskadades förening i Jönköping har länge kritiserat bristen på tillgänglighet i kommunens äldreboenden och krävt satsningar på bland annat teleslingor. Och nu har de äntligen fått gehör. När HRF-föreningen, med Sven-Ove Rylner i spetsen, skickade in en skrivelse där de än en gång förklarade att avsaknad av slingor och hörhjälpmedel leder till utanförskap, då fick de till slut politikerna att lyssna. Äldrenämnden föreslår nu att frågan om teleslingor ska tas med i kommunens program om funktionshinderpolitiken, som de ska fatta beslut om i april.

Det här är en stor och viktig framgång för HRF Jönköping. Om förslaget antas ska det inte bara installeras teleslingor i samlingsrum på alla kommunens äldreboenden – tekniska nämnden ska även se till att det finns en ansvarig som kan se till att hjälpmedel finns på äldreboendena och att de fungerar.

– För mig är det oerhört viktigt, och det handlar inte bara om situationen på våra äldreboenden, utan för hela vårt samhälle. Det finns ju många personer som är hörselskadade, så det är självklart att våra offentliga miljöer ska vara tillgängliga, säger Cecilia Hjort-Attefall (KD), ordförande i äldrenämnden, till Radio Jönköping.

Nu ska äldre få hjälp med hörseln (Radio P4 Jönköping 2016-01-13)

Fakta om teleslingor (Hörsellinjen.se)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.