Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-12-29">29 december 2021</time>

Nu laddar HRF för ett offensivt 2022

Nu laddar HRF för ett riktigt offensivt 2022.
Kamp för rätten arbetshjälpmedel, jämlik hörselvård, tillgänglig valrörelse och ett rejält, hörselsmart kunskapslyft är några av de satsningar som står på agendan.

HRF-året 2021 var fullt av utmaningar, men också en rad framgångar: Vi lyckades genomföra en digital kongress, utbildade en första kull hörselinstruktörer, fick igenom mer textning och ökad hörbarhet i media och tog än en gång guld i ”högt anseende” i Kantar Sifos förtroendemätningar bland allmänheten. Dessutom: Vi avslutade året med att värva hundratals nya medlemmar, trots pågående pandemi.

Nu går HRF in i 2022 och en ny kongressperiod med en rad, offensiva satsningar. Här är några av de frågor HRF satsar på 2022. Fem goda skäl att vara medlem!

Fem viktiga frågor HRF driver 2022

Svensk politik hörs för dåligt! HRF ställer krav på en hörselsmart valrörelse 2022, där textning, teleslingor, god hörbarhet och tolkning är en självklarhet. Ungefär var femte väljare i Sverige har en hörselskada. Och om inte varenda en kan ta del av valrörelsen, då har vi ingen riktig demokrati.

En hörselvård att lita på – i hela landet. Alla hörselskadade i hela landet har samma rätt till hörselvård. Ändå ser vi en ökande ojämlikhet mellan regionerna, med oskäliga avgifter, orimliga köer och en urholkning av vårdkvaliteten. Dessutom har det uppstått en hörselmarknad med bluffprodukter och vilseledande marknadsföring. Därför intensifierar HRF arbetet för en hörselvård att lita på. En jämlik, samhällsfinansierad hörselvård av god kvalitet i hela Sverige.

Kunskapslyftet ”Bli hörselsmart!”. Vad innebär det att vara hörselsmart? Vad innebär ett ”hörselsmart samhälle”? Hur kan jag få ett bättre liv som hörselskadad? Och varför driver HRF de frågor vi driver? Under 2022 inleder HRF ett rejält kunskapslyft, för att stärka hörselskadades kompetens och medvetenhet. Så att vi blir starkare, både som individer och som kraft i samhället. På så sätt kan vi förbättra både våra egna liv och andras!

Rädda rätten till arbetshjälpmedel. Nu hotas hörselskadades rätt till arbetshjälpmedel. Allt fler får avslag på sina ansökningar, med hänvisning till att de hör för dåligt för att få hjälpmedel från Försäkringskassan. Helt orimligt, anser HRF. Ingen ska behöva betala själv eller vara beroende av arbetsgivarens välvilja. Alla som behöver arbetshjälpmedel måste få det från samhället.

Textat, hörbart – demokratiskt. Vi har kommit långt! Vi har fått igenom en rad textningskrav via EU-direktiv och lagstiftning. Vi lyckades också få SVT att utveckla funktionen ”Tydligare tal”. Nu fortsätter vi, bland annat genom att ställa krav på att allt i public service ska vara tillgängligt för hörselskadade, genom text och god hörbarhet.

Så kan du hjälpa till:

Bli medlem: Att bli medlem är ett bra sätt att stödja HRFs arbete för hörselskadades rättigheter.

Bli månadsgivare: Stöd HRFs viktiga arbete med en månatlig gåva via Autogiro. Ett enkelt och tryggt sätt att göra stor skillnad, för dig själv och andra. Mer information och fler sätt att stödja HRF hittar du här. 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.