Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-09-21">21 september 2019</time>

Nu prövas HRFs krav på teleslinga i domstol

Två kvinnor framför skylt som säger "Stockholms tingsrätt".
Agneta Österman Lindquist och Marianne Rogell Eklund vittnade i Stockholms tingsrätt. Foto: Stefan Andersson/Auris

Just nu prövas HRFs krav på teleslinga i Stockholms tingsrätt, i ett fall där HRF har stämt en lokalägare. Målet är att få en rättspraxis som tydliggör diskrimineringslagen och ger klart besked till alla lokalägare: Se till att teleslinga finns – och att den fungerar!

I april 2018 lämnade HRF in en stämningsansökan mot en konferensanläggning som saknade fungerande teleslinga, trots att lokalen var skyldig att ha en teleslinga. HRF ansåg att det var ett tydligt typexempel och ville därför få en prövning av diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet.

Vittnade om tyst slinga

Nu behandlas ärendet i Stockholms tingsrätt och måndagen den 16 september vittnade två hörselskadade, Agneta Österman Lindquist och Marianne Rogell Eklund, om hur de drabbades när teleslingan i den aktuella lokalen inte fungerade.

Det skulle finnas en teleslinga i lokalen, men Agneta hörde ingenting i sitt cochleaimplantat och Marianne hörde ingenting i sina hörapparater. Det gjorde att de fick problem med att moderera och delta i ett möte i lokalen.

Kan få stor betydelse

Enligt diskrimineringslagen är den som är ansvarig för en verksamhet skyldig att genomföra ”skäliga åtgärder” för att verksamheten ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Teleslinga är en sådan ”skälig åtgärd”. Plan- och bygglagen (Boverkets Byggregler) ställer krav på teleslinga i ny- och ombyggda lokaler som rymmer minst 50 personer,

Om HRF vinner målet sänder domstolen ett tydligt budskap till lokalägare, om vikten av att ha fungerande teleslingor. Det skulle får stor betydelse för hörselskadades möjligheter att vara delaktiga, i hela landet.

Tingsrättens dom väntas om ett par veckor.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.