Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-03-18">18 mars 2015</time>

”Nu måste staten ta ansvar för hörselskadade barn i skolan”, kräver hörsel- och dövorganisationerna

Nu måste staten ta ansvar för hörselskadade barn i skolan! Det skriver sju hörsel- och dövorganisationer till utbildningsminister Gustaf Fridolin i dag, efter rapporter om att hörselskadade barn har en bedrövlig situation i skolan. Organisationerna kräver nu statliga, regionala resurscentra.

Lena Wettrén, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF) Hanna Sejlitz, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) Pontus Degsell, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
Lena Wettrén, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF) Hanna Sejlitz, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) Pontus Degsell, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

Uttalandet till utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) antogs av den så kallade ”Ordförandegruppen”, som träffades hos HRF på onsdagen. Gruppen består av representanter från de olika organisationerna för hörselskadade, döva och dövblinda, och det tog inte lång stund för dem att enas om ställa krav på ökat statligt ansvar för hörselskadade elever.

Med anledning av uttalandet gjorde Sveriges Radio Ekot en intervju med HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren. Han sa bland annat: ”Man får slita om man är en hörselskadad elev”:

Här nedan följer organisationernas skrivelse i sin helhet (för pdf se längst ner på sidan):

Nu måste staten ta ansvar för hörselskadade barn i skolan!

En ny studie från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) visar att de flesta hörselskadade elever har en bedrövlig situation i skolan. Hela 80 procent av klassrummen har oacceptabel akustik, 60 procent av hörtekniken fungerar inte som den ska och 80 procent av eleverna har inte kontakt med någon kommunal hörselpedagog.

Vi är tyvärr inte det minsta förvånade. Under hela 2000-talet har vi i hörselskadades och dövas intresseorganisationer sett en skrämmande nedrustning av resurser för hörselskadade samt döva och dövblinda elever i skolan. Barnen får kämpa mot alla odds, och det kan få livslånga konsekvenser.

Vi möter ständigt föräldrar som tvingas slåss för att deras barn ska få den skolgång de har lagstadgad rätt till. Kommunerna har ansvar för de hörselskadade eleverna, men saknar ofta kunskap om barnens behov och de åtgärder som krävs för att de ska kunna vara delaktiga i skolan. Många kommuner drar sig för att bekosta de anpassningar och insatser som krävs.
Gång på gång har vi slagit larm och drivit krav på mer stöd till eleverna och deras föräldrar. Men vi ser ingen förbättring. Tvärtom. Antalet kommunalt anställda hörselpedagoger minskar successivt. Och i dag finns det inte heller någon utbildning av hörselpedagoger.

Nu är det hög tid för staten att ta ett större ansvar för denna utsatta elevgrupp!

Vårt krav är enkelt: Inrätta statligt finansierade, regionala resurscentra med ansvar för hörselskadade, döva och dövblinda elevers skolgång, oavsett vilken skolform eleverna går i. Hit ska både elever och föräldrar samt kommuner, lärare och annan skolpersonal kunna vända sig för att få det stöd som till stora delar saknas i dag. Varje resurscenter ska samla en gedigen kompetens för att kunna stödja denna målgrupp.

Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB)
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
Unga Hörselskadade (UH)
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)
Dövblind Ungdom (DBU)

I Sverige finns det omkring 10 000 barn och ungdomar som har en hörselnedsättning eller är döva. Cirka 4 600 av dessa använder hörapparater och/eller cochlea-implantat, och 3 000 har dessutom hörtekniska lösningar som kompletterar hörapparaterna/CI.

Fotnot: Uttalandet skickades för kännedom till hela riksdagens utbildningsutskott samt till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).


Länkar:

Intervju med HRFs förbundsordförande om uttalandet:
”Man får slita om man är en hörselskadad elev”: (Ekot 2015-03-18)

Tidigare artiklar och inslag:
Stora brister drabbar hörselskadade elever i skolan, visar ny studie (HRF.se 2015-03-17)

”Jag var ofta för trött för att ta till mig undervisningen”: P1 Morgon Sara Bryntse, UH, och Håkan Bergkvist, SPSM (P1 Morgon 2015-03-17)

Relaterade nyheter

 • Vem får hörselskadades kulturpris 2024?
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-06-03">3 juni 2024</time>

  Vem får hörselskadades kulturpris 2024?

  På onsdag, den 5 juni, delar HRF ut Jan-Peter Strömgrens kulturpris, till hörselskadade inom kulturområdet.Vem får priset i år? Det avslöjas i en direktsänd prisutdelning i Zoom på onsdag klockan 11. Missa inte det! På...

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.