Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-09-23">23 september 2018</time>

Nu måste myndigheter börja texta mer på webben

EU-flagga med gula stjärnor formade som paragraf på blått tyg.

Nu har EUs nya webbtillgänglighetsdirektiv trätt i kraft – och det kan bli ett riktigt lyft för hörselskadade. Tack vare det får Sverige snart en ny webbtillgänglighetslag för offentlig service. Och, efter påtryckningar från HRF, blir det en lag som ställer tydliga krav på att myndigheter ska texta på webben, i appar och i sociala medier.

Det är vanligt att svenska myndigheter lägger upp informationsfilmer och filmklipp på webbar och i sociala medier. En del myndigheter har även poddar och webb-tv. Men de är inte alltid textade, och det innebär att hörselskadade inte kan ta del av viktig information. Myndigheterna utestänger därmed omkring 1,5 miljoner invånare.

Ny svensk lag på gång

Men nu kan det bli ändring på det. Från och med den 23 september gäller ett nytt EU-direktiv, som innebär att medlemsländerna måste lagstifta om tillgänglighetskrav på offentliga myndigheter webbplatser och mobila applikationer.

Och Sverige är på väg: Regeringen har lagt fram en proposition om en ny lag för ”tillgänglighet till digital offentlig service”. Om den antas av riksdagen i höst börjar den gälla från den 1 januari 2019.

Tydligare krav på textning i Sverige

Det svenska lagförslaget går längre än EU-direktivet. Bland annat finns tydliga skrivningar om textning, medan EU-direktivet är formulerat på ett sådant sätt att det skulle kunna räcka med en text som beskriver innehållet i en film, podd eller liknande.

Att textning är så tydligt angivet i det svenska lagförslaget är ett resultat av HRFs påverkansarbete. HRF har i remissvar och andra kontakter med regeringen betonat vikten av textning. Att endast kunna ta del av en sammanfattning av ett filmklipp eller en podd är inte verklig tillgänglighet.

Kritik mot undantag för direktsändningar

Men HRF riktar också kritik mot lagförslaget, framför allt för att det gör undantag för direktsändningar. Det innebär att webb-tv-sändningar från riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige med mera inte behöver textas, om de inte ligger uppe i mer än 14 dagar. Efter 14 dagar övergår direktsändning till att bli en inspelning och ska då vara textad.

Det duger inte alls, anser HRF, som anser att utvecklingen av automatisk textning via taligenkänning går så snabbt att enkla, billiga lösningar finns om hörnet. I väntan på det är skrivtolkning av direktsändningar en utmärkt och beprövad möjlighet.

Trots det valde regeringen att undanta direktsändningar, och angav som skäl att textningskrav skulle leda till att myndigheter kanske avstår från att direktsända. En förklaring som HRF givetvis inte accepterar.

Måste börja texta 2019-2020

När lagen om tillgänglighet till digital offentlig service träder i kraft har myndigheterna olika lång tid på sig för olika typer av digitala kanaler. I Sverige ska tillgängligheten vara uppfylld senast på följande datum, enligt lagförslaget:

 • Webbplatser lanserade efter lagen: 23 september 2019
 • Webbplatser lanserade innan lagen: 23 september 2020
 • Film, podd och sociala medier: 23 september 2020
 • Publika appar: 23 juni 2021

Tillgänglighetskraven föreslås gälla alla statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ (till exempel kommunala företag) samt privata aktörer som bedriver yrkesmässig verksamhet med offentlig finansiering inom skola, hälso- och sjukvård samt omsorg.

Möjlighet att påtala bristande tillgänglighet

EUs webbtillgänglighetsdirektiv innebär också att det ska finnas någon form av kommentarsfunktion på webben, som besökare kan använda för att påtala tillgänglighetsbrister.

Det ska också finnas ett ”tillgänglighetsutlåtande”, där myndigheten anger om det finns innehåll som inte kunnat göras tillgängligt och anledningen till det.

Brister kan ge böter

I Sverige är det Myndigheten för digitalisering av offentlig sektor (Digg) som får ansvar för tillsyn, utbildning och information, rapportering samt uppföljning. Myndigheten ska kunna förelägga en offentlig aktör att vidta åtgärder, vid vite.

Länkar

Förbättrad tillgänglighet till digital offentlig service (Regeringens pressmeddelande 2018-09-12)

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (pdf: proposition 2017/18:299)

”Ställ krav på att riksdagen textar sina webbsändningar” (HRF.se 2018-02-09)

Oklart vilken tillgänglighet ny lag kan ge (HRFs remissvar på genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet, 2018-02-07)

Nytt EU-direktiv om webbtillgänglighet, men utan krav på textning (HRF.se 2016-11-01)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.