Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-04-19">19 april 2016</time>

Nu laddar 139 ombud för HRFs kongress i Linköping

Det är 139 ombud anmälda till HRFs kongress i Linköping den 27–29 maj. Det är ombuden som fattar beslut om vilka frågor HRF ska arbeta med under de kommande fyra åren samt väljer förbundsstyrelse. Dessutom kommer ett 60-tal observatörer.

rostkort_kongress2012
Hittills har 123 föreningar tillsammans anmält 139 ombud. Föreningarna har också anmält omkring 60 observatörer, som får följa kongressförhandlingarna, men utan att ha vare sig rösträtt eller förslags- och yttranderätt. Till kongressen kommer även förbundets förtroendevalda – förbundsstyrelsen, valberedningen, revisorerna – samt en representant från vart och ett av de 22 HRF-distrikten. Samtliga har förslags- och yttranderätt, men inte rösträtt. Det här innebär att omkring 300 personer kommer att vara med under kongressdagarna, inklusive personal och gäster. Dessutom kan det bli en hel del externa besökare utanför kongresslokalen, på HRFs mässa – Hörselexpo 2016.

Läs mer om HRFs kongress 2016

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.