Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-05-30">30 maj 2021</time>

Nu kraftsamlar HRF kring fyra områden

Klockan 10.36 på söndagen föll klubban efter två dagars bitvis het kongressdebatt om HRFs prioriterade områden 2022-2025.
Kongressen ställde sig bakom förbundsstyrelsens förslag, att kraftsamla kring fyra områden under de kommande åren: organisationsutveckling, hörselvård, arbetsliv och textning.

Redan på lördagen beslutade kongressen att ställa sig bakom de fyra prioriterade områden som förbundsstyrelsen föreslagit:

 • Tillsammans växer vi
 • En hörselvård att lita på
 • Ett hållbart, demokratiskt, arbetsliv
 • Textat, hörbart, demokratiskt

”Måste prioritera”

Syftet med att kraftsamla kring några, utvalda områden är att förbättra förutsättningarna för genomslag, förklarade förbundsordförande Mattias Lundekvam när han presenterade förslaget.

Tidigare har förbundet haft ett handlingsprogram som anger vad HRF vill göra under kongressperioden, men det var ganska omfattande.

– Handlingsprogrammet vid kongressen 2016 blev väldigt ambitiöst, i ärlighetens namn lite för omfattande. Vi måste våga prioritera. Genom att vara tydliga kan vi skapa synlighet kring de områden HRF jobbar med, få möjlighet att själva sätta dagordningen och även frigöra tid för att reagera på saker som händer i omvärlden, sa Mattias Lundekvam.

Livlig debatt

Men vad skulle områdena innehålla, mer i detalj? Vilka motioner skulle gå bifallas och avslås? Den debatten blev en livlig debatt som fortsatte även på söndagen.

Flera frågor väckte stort engagemang. Ljudmiljön i skolan, arbetet för att det ska finnas hörselinstruktörer i alla kommuner, bättre kvalitet på textningen i tv och obligatorisk hörselkontroll inom SFI-undervisningen var några av de frågor som diskuterades.

Starkt stöd

Förbundsstyrelsen instämde i att alla dessa frågor är viktiga och att man nu väljer att prioritera fyra områden inte innebär att man inte gör något på andra områden.

Den linjen fick starkt stöd. Förbundsstyrelsen vann samtliga omröstningar betryggande majoritet, med några smärre justeringar som kongressen beslutade om.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.