Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-04-02">2 april 2015</time>

Myndigheter ska sprida kunskap om diskrimineringslagen och FN-konventionen

Nu har regeringen gett två myndigheter i uppdrag att informera om att bristande tillgänglighet numera klassas som diskriminering i Sverige. De ska också sprida kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Åsa Regnér (S), barn, äldre- och jämställdhetsminister. Foto: Victor Svedberg
Åsa Regnér (S), barn, äldre- och jämställdhetsminister. Foto: Victor Svedberg

Den 1 januari 2015 utökades diskrimineringslagen så att bristande tillgänglighet numera klassas som en form av diskriminering. Men det är illa ställt med kunskapen om detta i det svenska samhället. Även innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är okänt för kommuner, myndigheter med flera.

Kommunikationssatsning

På onsdagen fick därför Myndigheten för delaktighet (MFD) och Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag av regeringen att genomföra en kommunikationssatsning under 2015-2017, för att öka kunskapen om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt informera om att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering.

Motverka diskriminering

– Regeringens syfte med uppdraget är att motverka diskriminering genom att öka kunskap och medvetenhet om dessa rättigheter samt att bidra till en ökad delaktighet och tillgänglighet, säger barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), som tycker att det är viktigt att arbetet genomförs i nära kontakt med funktionshindersorganisationerna.

Pressmeddelande:

Ny kommunikationssatsning för att förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet 2015-04-01)

 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.