Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-10-20">20 oktober 2014</time>

Miljardsatsning på bättre skolmiljö – viktigt genombrott för HRFs ljudmiljöarbete

Regeringen vill lägga en miljard kronor på bättre arbetsmiljöer i skolan, bland annat bullerdämpande åtgärder.
– Mycket glädjande! Vårt arbete för en ljudsmart skola är på väg att få ett riktigt genombrott, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

I rapporten ”Kakofonien” konstaterade HRF att två av tre lärare tycker att ljudmiljön i skolan var ett problem i stort sett hela tiden. De usla ljudmiljöerna i lärande miljöer var därför en central del av HRFs ljudmiljökampanj 2010-2011.

Sedan dess har HRF drivit kravet på åtgärder för en ljudsmart skola, genom kontakter med företrädare för olika partier, myndigheter, lärarorganisationer, skolledare med flera. Det har varit möten, överläggningar, konferenser, skrivelser, utspel i media och ljudmiljöföreläsningar hos riksdagens utbildningsutskott. ”Smartare ljudmiljö=smartare skola” var dessutom en av de frågor HRF drev i valrörelsen.

Bullerdämpande, tillgängliga lokaler

Och på måndagen meddelade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att regeringen nu vill investera en miljard i bättre arbetsmiljö i skolan – bland annat bra ljudmiljö.
– Lokalerna ska vara bullerdämpande, ha god ventilation och vara tillgängliga för elever och personal med funktionsnedsättning, berättade bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Från icke-fråga till central miljöfråga

Här har HRF verkligen gjort skillnad, anser Jan-Peter Strömgren:
– För några år sedan var ljudmiljön en ”icke-fråga”, men steg för steg har vi flyttat denna miljö- och tillgänglighetsfråga högre upp på agendan. Och nu är det en tydlig del av miljöpolitiken, säger han.
– Regeringens förslag är ett erkännande av ljudmiljöns betydelse, och det är ett stort och mycket glädjande steg i rätt riktning. Bra ljudmiljö är viktigt för såväl barn som vuxna i skolan – och helt avgörande för hörselskadade elever och lärare.

I budgetpropositionen för 2015 kommer regeringen att föreslå att det avsätts 100 miljoner kronor till satsningen på bättre arbetsmiljö i skolan, och beräknar att det sedan behövs 300 miljoner kronor per år för 2016-2018. Totalt omfattar satsningen 1 miljard kronor under 2015-2018.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.