Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-11-21">21 november 2018</time>

DO stämmer Malmö universitet för diskriminering

Hand med penna, papper, mobil.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) drar Malmö universitet inför rätta, sedan en student med hörselnedsättning inte fått tillgång till teleslinga. Universitetet har därmed diskriminerat studenten genom bristande tillgänglighet, anser DO.

Den hörselskadade studenten påbörjade en utbildning vid Malmö universitet hösten 2016. Inför terminsstarten kontaktade hon universitets stödenhet för personer med funktionsnedsättning och berättade om vilken tillgänglighet hon behövde för att kunna ta del av undervisningen. Men trots att hon gjorde klart att sitt behov av teleslinga använde föreläsarna sällan mikrofon och föreläsningarna hölls återkommande i salar utan teleslinga. Studenten påtalade det till universitetet, ändå fortsatte problemen under våren 2017.

Det här innebär att Malmö universitet inte har vidtagit skäliga åtgärder för att den hörselskadade studenten skulle komma i en ”jämförbar situation” med andra studenter, anser DO, som nu stämmer universitetet. DO anser att staten, som ansvarar för universitetet, ska betala diskrimineringsersättning till studenten.

– Den här studenten har inte fått det stöd som hon har rätt till vilket har lett till att hon inte har kunnat ta del av undervisningen. Malmö universitet har enligt DO brustit i att leva upp till de krav på tillgänglighet som man ska kunna ställa på en statlig myndighet, säger Josefina Yalo, processförare på DO.

Länkar

Malmö universitet diskriminerade student med hörselnedsättning (pressmeddelande från DO 2018-11-20)

Funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund (DO.se)

 

Relaterade nyheter

 • HRF lämnar plattformen X
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  HRF lämnar plattformen X

  Nu lämnar Hörselskadades Riksförbund (HRF) sociala medier-plattformen X. Kontot är inte längre aktivt.
  HRF anser att X har blivit en konfliktskapande kanal, full av hat, hot och desinformation, som inte är förenligt med vad HRF står för.

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.