Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-02-06">6 februari 2015</time>

Ljudnivån i skolmatsalar lika hög som vid hård trafik

Skolelever äter sin lunch i en miljö som låter lika mycket som en hårt trafikerad gata. Detta rapporterar Sveriges Radio efter att ha gjort ljudnivåmätningar i skolmatsalar runt om i landet. Satsa på akustikåtgärder, uppmanar HRF, som sedan länge driver kravet på en ljudsmart skola.

Sveriges Radio har besökt drygt 70 skolor runt om i landet och mätt ljudnivåerna i skolmatsalarna med en ljudnivåmätare. I en fjärdedel av skolorna uppmättes ljudnivåer på 80 decibel (db) eller mer, vilket kan jämföras med hård trafik, en fullsatt restaurang eller ljudet av en dammsugare. Ljudnivån för ett samtal i normal ton är cirka 65 db.

Rätt åtgärder krävs

Bra ljudmiljö är viktigt för såväl barn som vuxna i skolan och helt avgörande för hörselskadade elever och lärare. Just skolmatsalar är kända för att ha mycket dåliga ljudmiljöer och många elever upplever att de inte får den paus som de behöver under lunchrasten. De känner sig stressade och får ont i huvudet och magen och i vissa fall undviker de att gå till matsalen. Det går att få en bra ljudmiljö med rätt åtgärder och HRF anser att alla kommuner bör:

 • Mäta och kartlägga ljudmiljön i alla skolor
 • Skyndsamt vidta åtgärder för bättre ljudmiljö, med stöd av akustikexperter
 • Utbilda rektorer och andra skolansvariga om ljudmiljö – problem och lösningar.

HRFs ljudmiljöarbete ger resultat

I oktober 2014 meddelade regeringen att de vill lägga en miljard kronor under 2015-2018 på bättre arbetsmiljöer i skolan, bland annat bullerdämpande åtgärder. Förslaget är ett erkännande av ljudmiljöns betydelse, och ett glädjande steg i rätt riktning, tycker HRF. Arbetet för en ljudsmart skola har HRF drivit länge, senast i valrörelsen 2014, då vi gick ut med budskapet: ”Smartare ljudmiljö=smartare skola”.

I rapporten ”Kakofonien” 2010, konstaterade HRF att två av tre lärare tycker att ljudmiljön i skolan var ett problem i stort sett hela tiden. De dåliga ljudmiljöerna i lärande miljöer var därför en central del av HRFs ljudmiljökampanj 2010-2011. HRF har i det dagliga arbetet om ljudmiljön i skolan, kontakt med företrädare för olika partier, myndigheter, lärarorganisationer, skolledare med flera.

Länkar

HRF: Miljardsatsning på bättre skolmiljö – viktigt genombrott för HRFs ljudmiljöarbete

HRFs valblad: Smartare ljudmiljö = smartare skola

HRFs ljudmiljörapport Kakofonien: kapitel om ljudmiljön i restauranger

HRFs ljudmiljörapport Kakofonien: kapitel om ljudmiljön i skolan

HRFs ljudmiljörapport Kakofonien: Ljudstyrka i decibel

Sveriges Radio: Grafik: Så mycket bullrar skolmatsalarna

Sveriges Radio: #lunchbuller: Detta gäller och så gjorde vi mätningarna

Twitter: Inlägg med hashtagg #lunchbuller

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.