Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-09-20">20 september 2015</time>

Ljudmiljön lyfts fram i miljardsatsning på skolrenovering

Ljudmiljön i skolan nämns särskilt när regeringen nu går vidare med sin utlovade satsning på upprustning av skollokaler – den så kallade ”skolmiljarden”. Totalt kan det bli investeringar på över fyra miljarder kronor, eftersom staten står för högst 25 procent av renoveringskostnaderna.

I sin vårbudget meddelade regeringen att de kommer att satsa 330 miljoner per år under 2016-2018 på ”upprustning av skollokaler”, för att förbättra arbetsmiljön i skolan.

Nyligen kom den förordning som reglerar den nya satsningen, och där framgår den slår fast att bidrag endast kan gå till satsningar som omfattar tre huvudområden: lärmiljö, arbetsmiljö och energianvändning. Som exempel på arbetsmiljöåtgärder nämns särskilt ljudmiljön, vilket innebär en viktig framgång för HRFs påverkansarbete när det gäller ljudmiljö.

Bra med helhetsperspektiv

Att bidrag bara går till renoveringar som har ett helhetsperspektiv på såväl lärmiljö som arbetsmiljö är bra, anser HRF. Det skapar bättre förutsättningar för att skolorna uppmärksammar taluppfattbarhet och andra ljudmiljöaspekter som är särskilt viktiga för hörselskadade.

Kan bli över fyra miljarder till skolmiljön

Nu står det också klart att för varje bidragskrona måste skolhuvudmännen satsa tre kronor själva. Sammanlagt kan alltså skolmiljösatsningarna uppgå till över fyra miljarder kronor.
HRF har tidigare kallat Bra ljudmiljö

HRF gav 2010 ut rapporten ”Kakofonien”, som satte ljudmiljöfrågan på samhällets dagordning, och har sedan dess bedrivit intensivt påverkansarbete för en ”ljudsmart skola” – något som är viktigt för alla som vistas i skolan, men särskilt viktigt för hörselskadade elever och lärare. Regeringens miljardsatsning har HRF tidigare kallat ”ett viktigt genombrott för bättre ljudmiljö i skolan”.

Förordning (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Tidigare artiklar om skolmiljarden på HRFse:

Satsning på skollokaler i regeringens vårbudget kan bli lyft för skolmiljön (2015-04-15)

”Bättre ljudmiljö ger bättre skolresultat” (2015-05-18)

Nu utlovar Fridolin satsningar för att hörselskadade ska får det bättre i skolan (2015-03-19)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.