Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-05-21">21 maj 2017</time>

Lämnar uppdraget som HRFs generalsekreterare

På torsdagen lämnade Carl von Essen uppdraget som generalsekreterare för Hörselskadades Riksförbund (HRF). Förbundsstyrelsen meddelar att detta är en följd av att han och styrelsen har olika uppfattningar om HRFs prioriteringar och hur förbundets arbete ska bedrivas. Förbundsstyrelsen har därför kommit fram till att det inte finns förutsättningar för att fortsätta samarbetet.

Carl von Essen tillträdde vid årsskiftet. När han nu lämnar tjänsten som generalsekreterare går förbundsordförande Mattias Lundekvam tills vidare in som chef för förbundskansliet.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.