Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-01-16">16 januari 2014</time>

Lagförslag mot bristande tillgänglighet kommer 18 mars, uppger regeringen

Den 18 mars avser regeringen att lägga fram ett lagförslag om ”Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering”. Detta innebär en viktig delseger för hela funktionshinderrörelsen, däribland HRF, som tillsammans har kämpat för lagstiftning mot otillgänglighet i många år.

Integrationsminister Erik Ullenhag med HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, på Torsdagsaktionen.
Integrationsminister Erik Ullenhag med HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, på Torsdagsaktionen.

I dag, torsdag, samlas Torsdagsaktionen utanför regeringskansliet Rosenbad igen, precis som varje torsdag i över två år. I ur och skur, vecka efter vecka, har representanter för i stort sett hela funktionshinderrörelsen med övertygelse och envishet mött ministrar på väg till regeringens torsdagssammanträde och påmint om vikten av en lagstiftning som värnar vår rätt till tillgänglighet och delaktighet.

Men i dag lär stämningen i gänget utanför Rosenbad vara ljusare än på länge, för nu är regeringen äntligen på gång med ett lagförslag. Enligt regeringens lista över kommande propositioner ska Arbetsmarknadsdepartementet den 18 mars lägga fram en proposition om ”Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering” till riksdagen. Ansvarig minister är Erik Ullenhag (FP).

Samtidigt är HRF och övriga organisationer försiktiga med att jubla, eftersom det fortfarande är helt okänt vad lagförslaget kommer att innehålla.Organisationerna har inte involverats i beredningsarbetet.

Lika Unika skriver på sin blogg: ”Att förslaget kommer är en framgång i sig men när framgången ska mätas måste innehållet, inte själva propositionen, vara grunden för hur högt jublet ska stiga. Om lagförslaget ger oss ett starkt verktyg och en press på hela samhället för omställning mot tillgänglighet och delaktighet för alla och för att vi ska ”göra rätt från början”, ja då kan inte jublet känna några gränser. Om så är fallet vet vi först den 18 mars.”

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.