Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-02-09">9 februari 2018</time>

”Ställ krav på att riksdagen textar sina webbsändningar”

Riksdagens plenisal. Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag.
3 december 2014. Debatt och beslut om riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster för 2015. Efter debatten var det dags för votering. Riksdagen röstade ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster för 2015 som Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna lämnat i sitt gemensamma budgetförslag. Det innebär att riksdagen sa nej till regeringens förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor. Bildinformation: 2014/15:FiU1. Punkt 2 - förberedande votering. Totalt: Ja 134, Nej 49, Avstår 151, Frånvarande 15.

Ställ krav på att riksdagens webbsändningar ska vara direkttextade. Det skriver Hörselskadades Riksförbund (HRF) i ett remissvar.
– Hur är det möjligt att riksdagen fortfarande, valåret 2018, får utestänga oss hörselskadade från riksdagsdebatten? Det är ovärdigt vår demokrati, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam

”Svensk politik hörs för dåligt”, är HRFs budskap i den stundande valrörelsen. Det gäller inte minst riksdagen. Under många år har HRF riktat hård kritik mot att riksdagens webb-tv direktsänder från debatter, beslut med mera – utan vare sig textning eller skrivtolkning. Men inget har hänt.

För låga krav

Nu finns en möjlighet att ändra på det. För drygt ett år sedan kom ett nytt EU-direktiv som säger att myndigheters och offentliga organs webbplatser och appar måste vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Senast i höst ska EU-direktivet införlivas i svensk lag, därför föreslår nu Justitiedepartementet en ny lag om ”tillgänglighet till digital offentlig service”.

Men förslaget får inga applåder. Det är oklart och ställer för låga krav, skriver HRF i sitt remissvar. Kraven ligger på en miniminivå – trots att det står varje land fritt att ställa högre krav än i EU-direktivet.

Särskilda krav på riksdagen

HRFs främsta kritik gäller Justitiedepartementets förslag att – i linje med direktivet – undanta direktsändningar från tillgänglighetskrav, så länge sändningarna inte sparas i mer än 14 dagar eller återpubliceras.

HRF kontrar med att föreslå att det ska ställas särskilda krav på riksdagen när det gäller direkttextning: ”Ur demokratisk aspekt framstår det som ytterst märkligt att SVT och TV4 har detaljerade och årligen ökande krav när det gäller andelen direktsändningar som måste direkttextas, medan rikets främsta demokratiarena befrias från alla krav”, skriver HRF i sitt remissvar.

Finns lösningar

Kostnaden är inget argument, anser HRF: ”Det finns väl fungerande lösningar inom rimliga ekonomiska ramar, till exempel genom skrivtolkning, som gör att åtminstone större aktörer borde anses klara att texta direktsändningar”.

”Problematiskt”

Även i andra delar är förslaget till ny tillgänglighetslag ”problematiskt”, anser HRF. De flesta konkreta tillgänglighetskraven finns nämligen inte i själva lagen, utan i föreskrifter till lagen, som skrivs först efter att lagen trätt i kraft. Och föreskrifterna ska i sin tur peka mot standarder som antingen är under revidering eller ännu inte existerar.

Med andra ord: Det är nästan omöjligt att säga vad lagen kommer att innebära i praktiken.

Så implementeras EUs krav

EUs  webbdirektiv ska införlivas i svensk lag senast 21 månader efter att beslutet publicerats i EUs officiella journal. Sedan har den offentliga sektorn 12 månader på sig när det gäller nya webbplatser och 24 månader innan kraven gäller existerande webbar. För appar är tidsgränsen 33 månader.

Länkar

Oklart vilken tillgänglighet ny lag kan ge (HRFs remissvar på genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet, 2018-02-07)

Nytt EU-direktiv om webbtillgänglighet, men utan krav på textning (HRF.se 2016-11-01)

Relaterade nyheter

 • HRF lämnar plattformen X
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  HRF lämnar plattformen X

  Nu lämnar Hörselskadades Riksförbund (HRF) sociala medier-plattformen X. Kontot är inte längre aktivt.
  HRF anser att X har blivit en konfliktskapande kanal, full av hat, hot och desinformation, som inte är förenligt med vad HRF står för.

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.