Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-07-04">4 juli 2018</time>

Konstruktivt samtal med minister om kritiserat tolktjänstbeslut

En grupp personer sitter i ring i ett tält. En av dem är Mattias Lundekvam, HRF, och en annan är statsrådet Lena Hallengren.

På tisdagen träffade HRF och andra hörsel- och dövorganisationer statsrådet Lena Hallengren (S) i Almedalen, med anledning av regeringens hårt kritiserade 45-miljonerssatsning på det befintliga systemet för tolktjänst. Det blev ett konstruktivt samtal, med sikte på att hitta vägar framåt och lösningar för tolkanvändare runt om i landet.

Strax före midsommar beslutade regeringen att satsa 45 miljoner kronor på det befintliga, hårt kritiserade tolktjänstsystemet för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.
Kritiken lät inte vänta på sig. Beslutet innebar att regeringen ignorerade kritiken och körde över tolkanvändarnas organisationer, som under många år efterlyst en genomgripande reform.

Skarp skrivelse till Hallengren

I en skarp skrivelse till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren skrev sju hörsel- och dövorganisationer, däribland HRF: ”Vi som företräder tolkanvändarna har […] under lång tid varit tydliga med att tolktjänsten behöver vara sammanhållen under ett statligt huvudmannaskap. Vi har förespråkat ett sammanhållet system, med en ingång för tolkanvändaren, oavsett vem som har betalningsansvar. Det skulle förenkla för den enskilde, samtidigt som det skulle minska samhällets kostnader för administration”.
Men regeringen lade alltså istället 45 miljoner kronor på det befintliga systemet.

Hitta vägar framåt

Vid tisdagens samtal i Almedalen lyssnade Lena Hallengren in kritiken. Som relativt nytt statsråd hade hon inte träffat organisationernas företrädare i denna fråga tidigare.
– Det var ett möte som präglades av en konstruktiv vilja att hitta lösningar – vägar framåt, tycker HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.