Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-06-17">17 juni 2020</time>

Klart för HRF-kongress i Stockholm 28–30 maj 2021

Två kvinnor med HRfs röda logoband om halsen. Den ena kvinnan ler mot kameran. Den andra pussar henne på kinden.
Lyckligt möte på HRFs kongress 2016. Kanske färre kindpussar på kongressen 2021, men lika lyckliga möten! Foto: Lasse Hejdenberg /HRF

Nu är det klart: Den 28–30 maj 2021 samlas Hörselskadades Riksförbund (HRF) till kongress. Och det sker på Quality Hotel Globe i Stockholm, beslutade HRFs förbundsstyrelse på tisdagen.  
Det beslutades också att varje förening får skicka ”maximalt antal ombud”, baserat på antal medlemmar 2019 eller 2020.

HRFs kongress samlas vanligtvis vart fjärde år. Men på grund av risken för smittspridning och förbudet mot samlingar med fler än 50 personer var det omöjligt att genomföra kongressen våren 2020, som planerat.

Samma arena

Men nu är kongressen på gång igen! På tisdagen beslutade förbundsstyrelsen att HRFs kongress ska äga rum på Quality Hotel Globe i Stockholm den 28–30 maj 2021.

Det innebär att kongressen äger rum på samma arena som var bokad för 2020. Den ligger bra till i Stockholm. Dessutom kan ombuden bo och sammanträda på samma plats, i tillgängliga lokaler. Därmed minimeras transportvägarna för kongressdeltagarna.

Så många ombud som möjligt

Förbundsstyrelsen beslutade även att antalet kongressombud per förening ska beräknas på den grund som ger störst antal ombud per förening.

Enligt stadgarna kan varje förening utse ett ombud för varje påbörjat trehundratal registrerade, betalande medlemmar per den 30 september året innan kongressen äger rum. Den här gången kontrolleras medlemsantalet både den 30 september 2019 och den 30 september 2020, och det år som ger störst antal ombud är det som gäller.

Kongress i feststämning

Kongressen 2021 blir troligen en kongress med feststämning, eftersom HRF fyller 100 år 2021. Den 23 februari 1921 föddes den organisation som i dag heter Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Förhoppningen är att coronasituationen ska vara betydligt bättre i maj 2021, så att HRFare från hela landet kan delta, diskutera och fatta beslut om HRFs framtid. Och samtidigt fira en organisation som är lika viktig och aktiv som när den startades.

Läs mer om kongressen och tidplan inför kongressen på HRFs kongresswebb 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.