Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-01-16">16 januari 2019</time>

Johanna Mesch blir Sveriges första döva professor

Närbild på kvinna med halvlångt, blont hår och glasögon.

Sverige och Norden har nyligen fått sin första döva professor. Det är Johanna Mesch, doktor i lingvistik, som nu har utsetts till professor i teckenspråk vid Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet.

Johanna Mesch är ämnesföreträdare för teckenspråk vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms Universitet och undervisar i svenskt teckenspråk (lingvistik).

Hon disputerade 1998 med avhandlingen Teckenspråk i taktil form – turtagning och frågor i dövblindas samtal på teckenspråk. Hennes forskning omfattar även tvärspråkliga jämförelser mellan tecknade språk.

Mellan 2009 och 2011 var Johanna Mesch projektansvarig för uppbyggnaden av det treåriga forskningsprojektet Korpus för det svenska teckenspråket.

I dag arbetar Johanna Mesch med det treåriga forskningsprojektet TATE – Från tal till tecken – att lära sig Svenskt teckenspråk som andraspråk (2017-2019), tillsammans med Krister Schönström.

Läs mer om professor Johanna Mesch

Foto: Björn Andersson 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.