Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-02-24">24 februari 2020</time>

Dags för jämlik CI-vård i hela landet, anser HRF

Kvinna med cochleaimplantat sedd snett bakifrån, framför skrivbord.
Foto: Peter Knutson

Möjligheterna att få cochleaimplantat (CI) ska vara lika goda, oavsett var i Sverige du bor.
Det anser HRF, som i dag, på Internationella CI-dagen den 25 februari, presenterar fem punkter för mer och bättre CI-vård i hela landet.

En väl utvecklad CI-vård gynnar både individ och samhälle, konstaterar HRF. Hörselimplantat ger ökade möjligheter för fler att vara delaktiga, vilket i sin tur har stor betydelse för allmänhälsan och livskvaliteten.

Ändå är det ingen självklarhet att vuxna som blivit döva eller fått en grav hörselnedsättning erbjuds CI-utredning. I Sverige beräknas ungefär 20 000 personer kunna ha nytta av CI, men bara omkring 4 000 har fått hörselimplantat. Dessutom finns det stora regionala skillnader när det gäller antalet CI-operationer.

Fem punkter för bättre CI-vård

Nu vill HRF stärka det regionala påverkansarbetet för mer och bättre CI-vård, bland annat genom mer kunskapsstöd till HRFs distrikt.

Som ett led i detta har HRFs förbundsstyrelse antagit fem punkter, som det är särskilt viktigt att lyfta fram i det fortsatta arbetet. Bland annat anser HRF…

 • att CI-vården ska vara jämlik i hela landet.
 • att fler ska få utvidgad hörselrehabilitering.
 • att alla som kan ha nytta av CI ska få erbjudande om CI-utredning.
 • att medicinska riktlinjer, inte regionernas ekonomiska förutsättningar, ska styra möjligheten att få CI med efterföljande rehabilitering och regelbundna processorbyten.
 • att erbjudande om två CI ska vara standard även för vuxna och att hörselvården ska motivera undantag när bara ett CI erbjuds.

Kriterier för CI

CI passar inte alla. Men alla som skulle kunna ha nytta av hörselimplantat borde erbjudas CI-utredning och den som uppfyller kriterierna för operation bör få chansen att tacka ja eller nej till operation, anser HRF.

Det finns nationella kriterier som beskriver när en CI-operation kan vara aktuell:

 • Dövhet eller grav hörselnedsättning på båda öronen.
 •  Tonmedelvärde över 70 dB (utan hörapparat).
 •  Taluppfattning i tyst miljö: maximalt 50 procent.
 • Hörapparater hjälper inte längre i samtal med en person i lugn ljudmiljö.

Värdena är ungefärliga och inte det enda som avgör om en person är kandidat för CI. Vid en CI-utredning bedöms även hur länge en person har varit döv eller gravt hörselskadad, kraftig tinnitus, olika fysiska aspekter och hörselaspekter, olika sociala och personliga aspekter samt hälsotillstånd.

Fakta om CI/EAS

 • Omkring 20 000 hörselskadade/döva i Sverige beräknas kunna ha medicinsk nytta av cochleaimplantat, CI.
 • Nästan 4 000 personer i Sverige har CI/EAS (cirka 3 000 vuxna och 1000 barn). Nästan alla barn som föds döva får CI och de flesta får två CI. Bland vuxna är andelen med två CI betydligt lägre, omkring 10 procent.
 • CI gör att elektriska impulser omtolkas som ljud. Resultatet av CI-operationer varierar. Generellt ger CI bäst effekt hos barn samt hos vuxna som varit utan hörsel kortare tid. EAS (elektroakustisk stimulering) är en variant som innebär att CI kombineras med hörapparat. Det gör att även personer med hörselrester i basen kan få nytta av implantat. Det finns även mellanöreimplantat och benledningsimplantat.
 • CI/EAS-utredningar och operationer utförs vid CI-kliniker i Uppsala, Stockholm, Umeå, Göteborg, Lund, Örebro och Linköping.

Tips och råd om CI/EAS

International Cochlear Implant Day den 25 februari instiftades av den europeiska paraplyorganisationen EURO-CIU, där även Hörselskadades Riksförbund (HRF) är medlem. Just den 25 februari 1957 lyckades ett franskt läkarteam för första gången operera in en elektrod vid cochlean (snäckan i örat), så att hörselnerven stimulerades och det blev möjligt att uppfatta ljud. Den första ”riktiga” CI-operationen genomfördes 1961 i USA och 1978 genomfördes den första operationen med ett ”modernt” CI på en person som förlorat hörseln i en bilolycka.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.