Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-03-17">17 mars 2015</time>

”Jag var ofta för trött för att ta till mig undervisningen”, berättar UHs ordförande

– Jag blev lätt trött. Kunde inte koncentrera mig, hade svårt att sortera ut information och var många gånger alldeles för trött för att ta till mig undervisningen. Det berättar Sara Bryntse, ordförande för Unga Hörselskadade (UH), i P1 Morgon, med anledning av en ny studie som visar att hörselskadade har en utsatt situation i skolan.

Sara Bryntse, ordförande för Unga Hörselskadade (UH)
Sara Bryntse, ordförande för Unga Hörselskadade (UH)

Dålig ljudmiljö, hörteknik som inte fungerar och lärare utan kunskap om hörselskadades pedagogiska behov. Så är situationen för majoriteten av de elever som går integrerat i kommunala skolor, enligt en ny studie, som Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) presenterade på tisdagen.

Störande ljud – missade mycket

Sara Bryntse, ordförande för Unga Hörselskadade (UH), medverkade i radioprogrammet P1 Morgon, för att beskriva hur hon upplevde sina år som hörselskadad elev i en vanlig, kommunal skola. Hon konstaterar att det jobbigaste var alla störande bakgrundsljud; skrapande stolar och raspande pennor:

– Jag blev lätt trött. Kunde inte koncentrera mig, hade svårt att sortera ut information och var många gånger alldeles för trött för att ta till mig undervisningen, minns hon.
– Jag löste problemet med störande ljud genom att ta av mig hörapparaterna när det blev för mycket, och därför missade jag säkert väldigt mycket. Men man vet ju inte om vad man missar.

Ville inte sticka ut

När Sara gick i högstadiet fanns det en mikrofon som skulle skickas runt mellan eleverna i klassrummet. Ofta glömde de mikrofonen, och hon upplevde att klasskamraterna tyckte att det var jobbigt att behöva vänta på sin tur.

– Men jag bad dem inte prata i mikrofonen. Som tonåring vill man ju inte sticka ut. Jag skämdes, berättar hon.

Så här i efterhand tycker Sara Bryntse att det bästa hade varit ett flermikrofonsystem. Till exempel åtta mikrofoner att dela på, istället för en enda mikrofon som skulle cirkulera i hela klassrummet. Hon tycker också att det hade varit bra med mindre klasser, max 15 elever i varje grundskoleklass.

Trygg och delaktig till hundra procent

En liten klass och många mikrofoner fick hon först på Riksgymnasiet i Örebro, där hon gick i en liten klass med sju elever med en mikrofon vardera.
– Där kände jag mig delaktig till hundra procent. Jag kunde ta för mig utifrån min förutsättningar, och behövde inte fundera på om jag skulle höra eller inte höra. Det var en enorm trygghet.

Länkar:

Bristande stöd för hörselskadade elever: Samtal med Sara Bryntse, UH, och Håkan Bergkvist, SPSM, i Sveriges Radios program P1 Morgon (2015-03-17)

Tidigare artiklar och inslag:
Stora brister drabbar hörselskadade elever i skolan, visar ny studie (HRF.se 2015-03-17)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.