Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-03-24">24 mars 2020</time>

Ja – du kan bestrida din hjälpmedelsfaktura från Region Örebro län

Faktura hålls upp, med summan 65 kronor. Tvärs över står det: Bestrider faktura!

Har du fått en faktura från Region Örebro län? En faktura med krav på 65 kronor per månad i abonnemangsavgift för dina hörapparater eller andra hörhjälpmedel?
Om du vill kan du bestrida fakturan. HRF har kollat upp hur du i så fall gör.

OBS: Detta är en nyhetsartikel från mars 2020. För aktuell information om denna fråga, kontakta HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen på horsellinjen.se/mejla eller 0771-888 000.

I början på mars började Region Örebro län skicka ut fakturor till tusentals länsinnevånare som har hjälpmedel, bland annat till hörselskadade med hörapparater och andra hörhjälpmedel.

Och det är bara början. Varje månad framöver kommer regionen att fakturera hjälpmedelsanvändare 65 kronor i abonnemangsavgift.

Beslutet om en månadsvis abonnemangsavgift på hjälpmedel togs i höstas, efter en hård debatt där HRF och andra organisationer riktade skarp kritik mot regionens beslut. HRF konstaterade bland annat att avgiften i själva verket blir som en extra skatt för hörapparatanvändare, eftersom de flesta kommer att få betala hela kostnaden för hörapparaterna flera gånger om.

Inväntade inte rättens beslut

HRF har begärt laglighetsprövning av själva avgiftsbeslutet – och den frågan behandlas just nu av Förvaltningsrätten.
Men Region Örebro län inväntar inte rättens beslut, utan har nu börjat skicka ut fakturor. Och fakturorna går även till personer med gamla hörapparater, som provades ut för över tio år sedan.

Är det lagligt att fakturera?

Många har ifrågasatt om det verkligen är lagligt av regionen att fakturera patienter som har fått sina hjälpmedel under helt andra förutsättningar, det vill säga under ett annat avtal. Medlemmar har frågat HRF: Kan jag bestrida fakturan? Hur gör jag i så fall?

Nu har HRF kollat upp det juridiska – och den som önskar kan bestrida sin avgiftsfaktura. Så här går det till:

Så bestrider du din avgiftsfaktura:

1. Var tydlig när du bestrider fakturan.
Skicka en kopia av den faktura du vill bestrida till Region Örebro län och skriv ett meddelande på fakturan: ”Fakturan bestrids med hänvisning till 2 kap 4 § Kommunallag (2017:725). Jag har inget avtal med er för bifogad faktura. Jag har lånat hjälpmedel av Region Örebro län enligt de avtal som då gällde.”
Ange även tydligt:

 • Datum då du skickar in bestridandet
 • Fakturanummer: xxxxxx
 • Belopp: 65 kr
 • Fakturadatum: xxxxxxx

Skicka fakturan med ditt bestridande till:
Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro

2. Gäller fakturan ett gammalt hjälpmedel?
Om fakturan avser en avgift/kostnad som ligger mer än 10 år tillbaka i tiden, lägger du även till att fakturan är preskriberad. Preskriptionstiden för en fordran är nämligen 10 år.

3. Bestrid fakturan i varje led för att undvika betalningsanmärkning.
Om du har bestridit en faktura och du ändå får en betalningspåminnelse från Region Örebro län behöver du inte bestrida påminnelsen eftersom du redan har bestridit ursprungsfakturan en gång.

Men om du får ett inkassokrav från ett inkassoföretag (exempelvis Intrum Justitia eller Svea Inkasso), vilket ofta skickas ut automatiskt, då ska du skicka ett bestridande till inkassoföretaget, eftersom det är ett annat led i kedjan. Du kan använda samma meddelande som anges under punkt 1. Du behöver inte betala inkassokravet, eftersom ett inkassobrev i sig inte gör att du blir betalningsskyldig.

OBS: Du kan bli föremål för tvistemål

Det finns en risk med att bestrida en faktura. Om regionen fortsätter att kräva dig på pengar kan regionen vända sig till domstol. Beroende på hur stort belopp det rör sig om kan det bli ett förenklat tvistemål  eller en vanlig tvist.

Den största skillnaden mellan ett förenklat tvistemål och en vanlig tvist är att rättegångskostnadsansvaret i förenklade tvistemål är väldigt begränsat.

Frågor?

Vid frågor om ovanstående kan du kontakta Monica Lövström, ombudsman, HRF: monica.lovstrom@hrf.se

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.