Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-03-09">9 mars 2016</time>

”Ingen prio att laga hörslingan”, sa djurparken – DO-anmäls av barnfamilj

”Det är ingen prio att laga hörslingan”, sa personalen till en mamma och hennes hörselskadade son när de besökte delfinariet på Kolmården. Nu är fallet anmält till Diskrimineringsombudsmannen, som fått in över 300 anmälningar sedan bristande tillgänglighet klassades som en form av diskriminering i diskrimineringslagen förra året.

När en mamma och hennes son skulle besöka Kolmårdens djurpark ringde de i förväg för att höra om hörslinga fanns i delfinariet. Det fanns det. Men när de väl kom till föreställningen var hörslingan ur funktion.

– Vi har lagat hörslingan till och från men att vi inte kunnat laga den under säsong då det krävdes ett stort jobb, svarade personalen.

Anmälde till DO

Familjen upplever inte att Kolmårdens djurpark har tagit problemen på allvar och att de har brutit mot tillgängligheten för människor med hörselnedsättning. I anmälan till Diskrimineringsombudsmannen skriver mamman att hennes son inte kan höra showen utan hörslinga och att de stod i en särskild kö före showen för att få tillgång till hörslingan. Diskrimineringsombudsmannen utreder nu ärendet och har begärt in yttranden från Kolmårdens djurpark.

Inget ärende till domstol

Nu har det gått mer än ett år sedan bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning infördes i diskrimineringslagen som en form av diskriminering. Det har lett till en kraftig ökning av antalet anmälningar; Diskrimineringsombudsmannen har fått in över 300 anmälningar som handlar om bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken, i butiker, på restauranger med mera. Men myndigheten har ännu inte tagit ett enda ärende till domstol.

Trots det anser HRF att det är mycket viktigt att personer som drabbas av diskriminering, som familjen i Kolmården, anmäler till DO. Dels för att markera mot de som diskriminerar, dels för att den utvidgade diskrimineringslagen måste prövas rättsligt innan det går att avgöra hur verkningsfull den kan vara.

HRF har tidigare kallat lagen ”tandlös” eftersom bedömningen av vad som är diskriminering ska utgå från vad andra lagar och regler kräver när det gäller tillgänglighet, och på flera områden som är viktiga för hörselskadade är regelverken svaga. Det finns också stora undantag i den utökade lagen. Alla företag inom hälso- och sjukvården, oberoende av storlek, ska omfattas av lagen. Däremot undantas företag på övriga samhällsområden med färre än tio anställda.


 Länkar

DO-anmälningar gällande funktionsnedsättning har fördubblats (Dagens Arena 2016-03-07)

Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering (HRF.se 2014-06-27)

”Undantagen gör Ullenhags förslag tandlöst” (Svenska Dagbladet 2014-03-20)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.