Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-03-09">9 mars 2016</time>

”Ingen prio att laga hörslingan”, sa djurparken – DO-anmäls av barnfamilj

”Det är ingen prio att laga hörslingan”, sa personalen till en mamma och hennes hörselskadade son när de besökte delfinariet på Kolmården. Nu är fallet anmält till Diskrimineringsombudsmannen, som fått in över 300 anmälningar sedan bristande tillgänglighet klassades som en form av diskriminering i diskrimineringslagen förra året.

När en mamma och hennes son skulle besöka Kolmårdens djurpark ringde de i förväg för att höra om hörslinga fanns i delfinariet. Det fanns det. Men när de väl kom till föreställningen var hörslingan ur funktion.

– Vi har lagat hörslingan till och från men att vi inte kunnat laga den under säsong då det krävdes ett stort jobb, svarade personalen.

Anmälde till DO

Familjen upplever inte att Kolmårdens djurpark har tagit problemen på allvar och att de har brutit mot tillgängligheten för människor med hörselnedsättning. I anmälan till Diskrimineringsombudsmannen skriver mamman att hennes son inte kan höra showen utan hörslinga och att de stod i en särskild kö före showen för att få tillgång till hörslingan. Diskrimineringsombudsmannen utreder nu ärendet och har begärt in yttranden från Kolmårdens djurpark.

Inget ärende till domstol

Nu har det gått mer än ett år sedan bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning infördes i diskrimineringslagen som en form av diskriminering. Det har lett till en kraftig ökning av antalet anmälningar; Diskrimineringsombudsmannen har fått in över 300 anmälningar som handlar om bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken, i butiker, på restauranger med mera. Men myndigheten har ännu inte tagit ett enda ärende till domstol.

Trots det anser HRF att det är mycket viktigt att personer som drabbas av diskriminering, som familjen i Kolmården, anmäler till DO. Dels för att markera mot de som diskriminerar, dels för att den utvidgade diskrimineringslagen måste prövas rättsligt innan det går att avgöra hur verkningsfull den kan vara.

HRF har tidigare kallat lagen ”tandlös” eftersom bedömningen av vad som är diskriminering ska utgå från vad andra lagar och regler kräver när det gäller tillgänglighet, och på flera områden som är viktiga för hörselskadade är regelverken svaga. Det finns också stora undantag i den utökade lagen. Alla företag inom hälso- och sjukvården, oberoende av storlek, ska omfattas av lagen. Däremot undantas företag på övriga samhällsområden med färre än tio anställda.


 Länkar

DO-anmälningar gällande funktionsnedsättning har fördubblats (Dagens Arena 2016-03-07)

Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering (HRF.se 2014-06-27)

”Undantagen gör Ullenhags förslag tandlöst” (Svenska Dagbladet 2014-03-20)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.