Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2021-05-30">30 maj 2021</time>

Ingen höjning av medlemsavgiften i HRF

Laptop med bild på HRFs förbundskassör, Jonas Sahlberg.
HRFs förbundskassör, Jonas Sahlberg. Foto: peter Knutson

Det blir ingen höjning av medlemsavgiften i HRF under de kommande fyra åren. Förbundsstyrelsen fick på söndagen stöd för sitt förslag om att låta den ordinarie avgiften ligga kvar på 300 kronor.

HRFs kongress beslutade på söndagen om oförändrad ordinarie medlemsavgift under den kommande kongressperioden, 2022-2025. Det innebär att de flesta medlemmar betalar 300 kronor för ett år. Det vill säga 25 kronor per månad vid autogirobetalning.

Debatt om höjd avgift och ändrad fördelning

HRF Stockholm föreslog en höjning av medlemsavgiften till 330 kronor.

Det fanns också förslag om att uppdelningen av avgift mellan förening, distrikt och förbund skulle ändras, och att föreningarna borde få en större andel av medlemsavgiften. En motion från HRF Stockholm föreslog att föreningarna skulle få 140 kronor, istället för som i dag 120 kronor, samt att förbundets andel skulle minskas från 100 kronor till 80 kronor.

Fortfarande 300 kronor

Efter en ganska lång debatt beslutade kongressen med klar majoritet att ställa sig bakom förbundsstyrelsens förslag, vilket innebär att medlemsavgifterna kommer vara enligt följande:

 • Huvudmedlem, 18 år eller äldre: 300 kronor
 • Två eller flera i samma familj: 375 kronor
 • Ungdom, under 18 år: 75 kronor
 • Stödmedlem: 300 kronor

Vill du bli medlem?

Bli medlem redan i dag, direkt på webben. 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.