Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-03-18">18 mars 2020</time>

Inga fysiska HRF-möten – men vi håller kontakten på distans

Äldre man vinkar till mobil
Ett videosamtal i mobilen kan göra någon glad. Då blir det även möjligt att avläsa.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) uppmanar alla sina föreningar och distrikt att skjuta fram eller ställa in även mindre fysiska möten under de kommande veckorna, med anledning av coronaviruset.
Nu håller vi kontakten på distans, av omsorg om medlemmar över 70 år och för att minska smittspridningen.

Var försiktiga!

HRF vill påminna om de försiktighetsåtgärder som just nu kan vara livsviktiga:

1) Tvätta händerna grundligt och ofta i minst 30 sekunder. Tvål och vatten dödar viruset!

2) Undvik att vidröra ögon, näsa och mun.

3) Håll ett par meters avstånd till dina medmänniskor.

4) Vid minsta snuva, stanna hemma!

Alla personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, uppmanar Folkhälsomyndigheten. Orsaken är att covid-19 slår hårdare med stigande ålder och kan till och med vara livshotande i åldersgrupperna över 70 år.

Samtidigt rapporterar så gott som samtliga regioner om samhällsspridning av coronaviruset, vilket gör att alla typer av folksamlingar kan vara farliga för äldre. Det handlar som exempelvis kollektivtrafik, affärer, offentliga lokaler och olika typer av möten. Även HRF-möten.

Med anledning av detta avråder HRF nu alla sina föreningar och distrikt från att genomföra fysiska mötesarrangemang. Uppmaningen gäller hela landet och även  mindre möten, som till exempel styrelsemöten.

Vill att alla ska hålla sig friska

En stor andel av HRFs medlemmar är över 70 år. En del har också olika hälsoproblem.

”Vi vill att alla ska hålla sig friska – det är otroligt viktigt både för den enskilde medlemmen och för att vår hårt pressade sjukvård ska orka med”, skriver förbundet i en rekommendation till sina föreningar och distrikt.

Sedan tidigare har HRFs förbundsstyrelse beslutat att göra det möjligt att skjuta fram årsmöten till senast den 30 juni 2020. Nu avråder alltså förbundet från alla typer av möten.

Tufft, men viktigt

Smittspridningen ökar nu i hela landet. Även om variationerna fortfarande är stora, så förändras läget mycket snabbt. Därför är det nu ytterst viktigt att alla över 70 år undviker sociala kontakter.

Att inte träffa vänner och släktingar under obestämd tid kan bli mycket tufft för många. Samtidigt finns det i dag fler möjligheter än någonsin att hålla kontakten på distans, inte bara genom telefonsamtal, sms och mejl, utan också genom videosamtal av olika slag, chattforum och sociala medier.

Skapa delaktighet på distans

Nu gäller det för alla i samhället att stötta personer över 70 år i deras viktiga insats, att hålla distansen för att hålla sig friska. Det handlar inte bara om praktisk hjälp med att handla, utan även genom att hålla kontakten och skapa delaktighet på distans. En viktig del av det är att underlätta för vänner och släktingar att komma igång med olika digitala kommunikationskanaler, om de inte redan är igång.

HRF kommer även att stötta föreningar och distrikt i att hålla kontakten med sina medlemmar och bedriva verksamhet på distans, och på ett sätt som är tillgängligt och hörselsmart för alla.

HRF finns här för dig, på distans

Tycker du att det är tråkigt att HRF inte genomför fysiska möten just nu? Det finns andra sätt att ha kontakt, till exempel:

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.