Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-03-15">15 mars 2015</time>

HRF varnar politiker för nedskärningar inom vårdval hörsel i Stockholm

I morgon kan landstinget i Stockholms län besluta om att sänka ersättningarna till hörselmottagningar som utför hörapparatutprovningar. Det kan förvärra de redan allvarliga problemen med aggressiv försäljning inom hörselvården, varnar HRF i ett brev till ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Begär återremiss!", skriver Agneta Österman, distriktsordförande för HRF i Stockholms län, och Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande
”Begär återremiss!”, skriver Agneta Österman, distriktsordförande för HRF i Stockholms län, och Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande

”Begär återremiss!” Den uppmaningen kommer i dag från Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande, och Agneta Österman, distriktsordförande för HRF i Stockholms län, i ett gemensamt brev till ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, inför deras sammanträde på måndag. Läs brevet här (pdf)

För ett par dagar sedan meddelade landstingsledningen att de vill sänka ersättningsnivåerna inom flera vårdvalsområden, bland annat primär hörselrehabilitering (hörapparatutprovning). Men det kan förvärra de utbredda problemen med vilseledande information inom hörselvården, som HRF satte ljuset på i rapporten ”Myternas marknad” förra året. HRF befarar att sänkt ersättning kan leda till att ännu fler hörselskadade pressas att betala dyrt för den hörselvård de egentligen har rätt till inom ramen för den allmänna hälso- och sjukvården.

Låga ersättningar leder till aggressiv försäljning

Låga ersättningsnivåer är en del av orsaken till de många övertrampen inom vårdval hörsel, förklarar HRF i brevet till landstingspolitikerna: ”Ersättningen täcker inte de auktoriserade hörselmottagningarnas kostnader för personal, lokaler med mera, och ger inte heller utrymme för någon vinstmarginal.”
Detta har lett till att det i dag är mer eller mindre självklart vid de flesta hörselmottagningar i Stockholms län att uppmana hörselskadade att köpa sina hörapparater. Cirka 80 procent av de som provade ut hörapparater i Stockholms län under 2014 köpte hörapparaterna privat.
Många betalade tusentals kronor ur egen ficka, utöver hörselchecken på 3 040 kronor, trots att de i de flesta fall hade kunnat få lika bra, och ibland bättre, hörapparater ur landstingets upphandlade sortiment.
”I praktiken innebär en ersättningssänkning att landstinget uppmuntrar hörselföretagen att fortsätta uppmana hörselskadade att köpa hörapparater privat, ibland med stora personliga kostnader som följd”, skriver HRF till landstingspolitikerna.

Föregriper utredning om vårdval hörsel

HRFs avslöjanden i ”Myternas marknad” ledde till att landstinget i höstas tillsatte en utredning, som ska komma med sin slutrapport om ett par veckor. Morgondagens beslut om sänkta ersättningar inom vårdval hörsel innebär alltså att landstinget föregriper sin egen utredning. Ytterst märkligt och beklagligt, anser HRF.

”Lägg ner hörselcheckarna – spara 20 miljoner”

HRF anser också att landstinget nu föreslår besparingar på helt fel ställe:
”Den föreslagna sänkningen av ersättningsnivån, 5 procent, motsvarar cirka 2 miljoner kronor inom vårdval hörsel. Men genom att istället avskaffa hörselcheckarna skulle landstinget kunna spara tio gånger så mycket, över 20 miljoner kronor – och därmed frigöra medel för både besparingar och en rejäl förstärkning av hörselvården.
Detta skulle samtidigt vara ett steg i rätt riktning för att komma till rätta med de flagranta övertramp som i dag är vanligt förekommande inom vårdval hörsel, och säkra den enskildes rätt till hörselvård”, skriver Jan-Peter Strömgren och Agneta Österman.

Betalar överpris för hörapparater via hörselchecken

Stockholms läns landsting betalar i dag överpris till hörselmottagningarna för de flesta hörapparater som provas ut med hörselcheck, konstaterar HRF. För varje hörapparat betalar landstinget uppskattningsvis 1 000–2 000 kronor utöver vad den egentligen kostar i inköp. ”Landstingens hörselcheckar fungerar alltså som ett skattefinansierat företagsstöd”, anser HRF.

Länkar:

HRFs brev till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting 2015-03-15 (pdf)

”Oro att patientsäkerhet äventyras efter sparbeting” (Dagens Nyheter 2015-03-13)

HRFs rapport ”Myternas marknad” (HRF 2014)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.