Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-04-17">17 april 2018</time>

HRF stämmer konferensanläggning utan teleslinga

Rubrik: Ansökan om stämning

På tisdagen lämnade Hörselskadades Riksförbund (HRF) in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. En konferensanläggning utan fungerande teleslinga anklagas för att ha brutit mot Diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet.
– Jag känner mig övertygad om att vi kommer att vinna det här målet, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam till Ekot.

HRFs stämningsansökan gäller en lokal där två hörselskadade personer, Agneta Österman Lindquist och Marianne Rogell Eklund, skulle medverka i en konferens. De hade frågat efter teleslinga i förväg och fått besked om att det skulle finnas. Det handlade dessutom om en ombyggd lokal som rymmer minst 50 personer, vilket innebär att Plan- och bygglagen (Boverkets Byggregler) kräver att det ska finnas teleslinga.

– Jag blev anlitad som moderator för den här konferensen. Jag är gravt hörselskadad och jag behöver teleslinga för att kunna uppfatta vad andra säger – framför allt i en sådan situation som en konferens innebär, säger Marianne Rogell Eklund till Ekot i Sveriges Radio.

Väl på plats visade det sig att teleslinga fanns endast i halva lokalen. Och vad värre var: den fungerade inte – den var helt tyst. Efter konferensen betalade lokalägaren därför tillbaka en summa till arrangören, som ”kompensation”.

Skolexempel på bristande tillgänglighet

Enligt diskrimineringslagen är den som är ansvarig för en verksamhet skyldig att genomföra ”skäliga åtgärder” för att verksamheten ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Teleslinga är en sådan ”skälig åtgärd”.

Men när Diskrimineringsombudsmannen (DO) fick in en anmälan kom myndigheten fram till att lokalägaren inte hade brutit mot diskrimineringslagen. För DO räckte det med att teleslinga var installerad – att den inte fungerade påverkade inte beslutet.

Dom kan ge rättspraxis

Det har nu gått över tre år sedan diskrimineringslagen utvidgades till att omfatta bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Trots det har endast enstaka ärenden prövats rättsligt. HRFs stämning kan ge ny rättspraxis, vilket bidrar till att stärka och tydliggöra diskrimineringslagen – en lag som har kritiserats för att vara tandlös och otydlig när det gäller ”bristande tillgänglighet”. Det behövs tydliga, rättsliga prejudikat om diskrimineringslagen ska få praktisk betydelse när det gäller tillgänglighet.

– Jag känner mig övertygad om att vi kommer att vinna det här målet i domstol, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam till Ekot.

Begär 150 000 kronor

I stämningsansökan begär HRF totalt 150 000 kronor i så kallad ”kränkningsersättning” och ”preventionspåslag” för de två personer som diskriminerats. Om frågan går vidare till rättssak lär det ändå dröja ett bra tag innan ärendet kommer upp i tingsrätten.

Länkar

Konferensanläggning stäms – saknade hörselslinga (Sveriges Radio Ekot 2018-04-17)

Relaterade nyheter

 • 4,1 miljoner till HRFs ”folkrörelse” för mer autotextning
  Man med gula hörlurar framför datorn, med ansiktet bortvänt.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-05-02">2 maj 2022</time>

  4,1 miljoner till HRFs ”folkrörelse” för mer autotextning

  Nu får HRF drygt 4 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till projektet "Alla kan texta!". Målet är att göra autotextning till något av en folkrörelse i det offentliga Sverige, i samarbete med en rad kommuner, regioner, myndigheter, företag och andra aktörer.

 • Leslie, 103, blev äldst i världen att få CI
  Äldre man med munskydd.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-04-19">19 april 2022</time>

  Leslie, 103, blev äldst i världen att få CI

  På sin 103-årsdag gick Leslie Hodgson in på ett sjukhus i England och bad om att få ett cochleaimplantat. Hans önskan blev uppfylld. I mars blev Leslie den äldste i världen som fått ett CI.

 • ”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-03-30">30 mars 2022</time>

  ”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”

  Regeringen måste "skyndsamt fatta beslut" om att bistå flyktingar från Ukraina med hjälpmedel, läkemedel samt rehabilitering och habilitering. Det skriver Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund och åtta andra organisationer i ett brev till socialministern.