Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-04-17">17 april 2018</time>

HRF stämmer konferensanläggning utan teleslinga

Rubrik: Ansökan om stämning

På tisdagen lämnade Hörselskadades Riksförbund (HRF) in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. En konferensanläggning utan fungerande teleslinga anklagas för att ha brutit mot Diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet.
– Jag känner mig övertygad om att vi kommer att vinna det här målet, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam till Ekot.

HRFs stämningsansökan gäller en lokal där två hörselskadade personer, Agneta Österman Lindquist och Marianne Rogell Eklund, skulle medverka i en konferens. De hade frågat efter teleslinga i förväg och fått besked om att det skulle finnas. Det handlade dessutom om en ombyggd lokal som rymmer minst 50 personer, vilket innebär att Plan- och bygglagen (Boverkets Byggregler) kräver att det ska finnas teleslinga.

– Jag blev anlitad som moderator för den här konferensen. Jag är gravt hörselskadad och jag behöver teleslinga för att kunna uppfatta vad andra säger – framför allt i en sådan situation som en konferens innebär, säger Marianne Rogell Eklund till Ekot i Sveriges Radio.

Väl på plats visade det sig att teleslinga fanns endast i halva lokalen. Och vad värre var: den fungerade inte – den var helt tyst. Efter konferensen betalade lokalägaren därför tillbaka en summa till arrangören, som ”kompensation”.

Skolexempel på bristande tillgänglighet

Enligt diskrimineringslagen är den som är ansvarig för en verksamhet skyldig att genomföra ”skäliga åtgärder” för att verksamheten ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Teleslinga är en sådan ”skälig åtgärd”.

Men när Diskrimineringsombudsmannen (DO) fick in en anmälan kom myndigheten fram till att lokalägaren inte hade brutit mot diskrimineringslagen. För DO räckte det med att teleslinga var installerad – att den inte fungerade påverkade inte beslutet.

Dom kan ge rättspraxis

Det har nu gått över tre år sedan diskrimineringslagen utvidgades till att omfatta bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Trots det har endast enstaka ärenden prövats rättsligt. HRFs stämning kan ge ny rättspraxis, vilket bidrar till att stärka och tydliggöra diskrimineringslagen – en lag som har kritiserats för att vara tandlös och otydlig när det gäller ”bristande tillgänglighet”. Det behövs tydliga, rättsliga prejudikat om diskrimineringslagen ska få praktisk betydelse när det gäller tillgänglighet.

– Jag känner mig övertygad om att vi kommer att vinna det här målet i domstol, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam till Ekot.

Begär 150 000 kronor

I stämningsansökan begär HRF totalt 150 000 kronor i så kallad ”kränkningsersättning” och ”preventionspåslag” för de två personer som diskriminerats. Om frågan går vidare till rättssak lär det ändå dröja ett bra tag innan ärendet kommer upp i tingsrätten.

Länkar

Konferensanläggning stäms – saknade hörselslinga (Sveriges Radio Ekot 2018-04-17)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.