Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-03-27">27 mars 2020</time>

HRF skjuter upp kongressen i maj 2020

Utsikt över kongresshall full med människor, röd scen med HRFs logga i förgrunden.
Foto: Lasse Hejdenberg

Nu är det klart att HRFs planerade kongress i maj skjuts på framtiden. Förbundsstyrelsen har kommit fram till att evenemanget inte är möjligt att genomföra den 29–31 maj, på grund av den pågående coronapandemin.
I samma stund som beslutet skickades ut till HRFs föreningar och distrikt meddelade regeringen att det nu är förbjudet att ha sammankomster med fler än 50 personer.

Det historiska beslutet att skjuta upp kongressen fattades nyligen av förbundsstyrelsen, som är HRFs högsta beslutande organ mellan kongresserna.

En enig förbundsstyrelse konstaterade att beslutet var nödvändigt av omsorg om medlemmarnas hälsa samt för att ta ansvar för att minska smittspridningen i landet.

Inga möten med fler än 50 personer

På fredagen kom på också regeringens besked, att det nu är förbjudet att ha sammankomster med fler än 50 personer.

Det är osäkert hur länge det förbudet kommer att gälla och hur coronakrisen kommer att utveckla sig, men det står klart att detta allvarliga hot mot människors liv och hälsa kommer att finnas kvar under hela våren – och kanske även in i sommaren. Att planera för kongress i närtid är därför helt omöjligt.

Inga nya datum föreslås

Det finns i dag inga förslag på nya datum för kongressen, men frågan kommer upp på förbundsstyrelsen sammanträde den 22–23 april – ett sammanträde som genomförs på distans, i enlighet med förbundets mötesrestriktioner.

Det kan dröja innan det går att ens lägga förslag på ny tidpunkt för en kongress, med tanke på det mycket osäkra läget.

Det blir kongress, längre fram

Förbundsstyrelsen för fortlöpande dialog med både revisorer och valberedning om hur den demokratiska processen i HRF kan säkerställas, nu när kongressen skjuts upp.

Även i kristider är och förblir HRF en demokratisk organisation, där medlemmarna ska ha en stark röst och vara med och fatta beslut via sina föreningar. Det innebär att HRF kommer att ha kongress, även om det just nu är oklart när.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.