Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-12-19">19 december 2019</time>

HRF överklagar beslut om abonnemangsavgift

En grupp personer står ute på torg och diskuterar.
HRF-medlemmen Birgitta Tell (t v i orange) är den "klagande" parten i HRFs överklagande till förvaltningsrätten. Här diskuterar hon abonnemangsavgiften med regionrådet Karin Sundin (S). Foto: Alexander von Sydow

På onsdagen överklagade HRF det hårt kritiserade beslutet om abonnemangsavgift på hörapparater i Region Örebro län. Nu blir det förvaltningsrättens sak att pröva beslutet – och att upphäva det, om det visar sig stå i strid med lagen.

För en månad sedan beslutade Region Örebro län att införa en abonnemangsavgift på hjälpmedel. Från och med årsskiftet måste hörselskadade därför betala överpris för sina hörapparater. Vid fem års användning får den enskilde betala totalt 4 500 kronor för två hörapparater, trots att de bara kostar regionen 2 200 kronor i inköp.

Brott mot två lagar

Trots protester och varningar om att det nya avgiftssystemet kan vara olagligt röstade regionfullmäktige ja till abonnemangsavgiften.

Men nu överklagar HRF beslutet, via medlemmen Birgitta Tell. I överklagandet anges att abonnemangsavgiften inte är förenlig med kommunallagens självkostnadsprincip och bestämmelser om avgiftsuttag. Avgiften strider även mot hälso- och sjukvårdslagens krav på ”vård på lika villkor”.

Vill få beslutet upphävt

– Vi anser att abonnemangsavgiften står i strid med både kommunallagen och hälso- och sjukvårdslagen. Därför är det oerhört viktigt att få beslutet prövat i förvaltningsrätten, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.
– Vi hoppas att rätten upphäver regionfullmäktiges beslut. Gör de inte det får vi ett klart besked om att lagarna inte räcker till för att skydda hörselskadades rätt till vård på lika villkor – och då behöver lagarna ses över. Vi kan aldrig acceptera lagstiftning som tillåter negativ särbehandling.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.