Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-02-20">20 februari 2018</time>

HRF om nytt Fritt val-förslag: ”Gör om – gör rätt”

Ny broschyr och patientkontrakt – som finansieras med en ny patientavgift. Så vill Stockholms läns landsting komma till rätta med att hörselskadade vilseleds att betala dyrt för hörapparater inom Fritt val. Men åtgärden sågas av HRF, som anser att landstinget skjuter över ansvaret på den enskilde. ”Gör om – gör rätt!”, skriver HRF i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm.

Bild: Lennart Assarsson, en av många hörselskadade  i Stockholm som betalat dyrt för hörapparater efter att ha fått vilseledande information av sin vårdgivare.

”Vi har fått allvarliga signaler om att patienter lockas att skaffa sig dyrare hjälpmedel och inte får veta tillräckligt mycket om vilka alternativ som finns.”

Det säger Ella Bohlin (KD), ansvarigt landstingsråd i Stockholms läns landsting, i ett pressmeddelande där hon presenterar sitt förslag om patientkontrakt och mer information till patienten. Ett förslag som sedan antogs av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Skjuter över ansvaret på den enskilde

Men HRF tror inte på planerna på nya broschyrer och patientkontrakt. Allvarliga systemfel kan inte ”informeras bort”, konstaterar HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam, som på tisdagen, inför beslutet, skickade en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden, tillsammans med Jonas Sahlberg, ordförande för Hörselskadades distrikt i Stockholms län. HRF. Åtgärderna skjuter bara över ansvaret på den enskilde.

En vårdmodell där till och med ansvariga anser att patienter behöver skaffa sig ”omfattande information” för att få den vård de behöver och undvika att bli vilseledda, den hör inte hemma inom hälso- och sjukvården, konstaterar Mattias Lundekvam och Jonas Sahlberg. ”Att dessutom föreslå att merkostnaden för extra information till följd av ett dåligt konstruerat system ska läggas på oss hörselskadade i form av en ny patientavgift, det är stötande. Gör om – gör rätt!”

Kan inte ”informera bort” systemfel

Ungefär 85 procent av de som provar ut hörapparater i Stockholm gör det genom privat köp, inom ramen för ”Fritt val”. De allra flesta köper dessutom hörapparater av just de märken som tillverkas av mottagningens ägarkoncern – ofta för att audionomen har sagt att de är ”bäst”. Det är vanligt att vårdgivare ger patienter ett val mellan ”landstingets gamla, dåliga hörapparater” och ”våra moderna hörapparater som är bäst på marknaden och perfekta för dig”. Följden är att en del betalar tusentals kronor ur egen ficka, i tron att dyrare alltid är bättre.

Förra året konstaterade den statliga Hjälpmedelsutredningen att Fritt val-systemet ”inger betänkligheter från såväl ekonomisk som etisk synpunkt”. Även Socialstyrelsen och Statens medicinsk-etiska råd har lagt fram skarp kritik mot systemet, helt i linje med HRFs rapport, ”Myternas marknad” (HRF 2014).

 


Hela HRFs skrivelse till ledamöterna i hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting, 2018-02-20:

Återremittera bristfälligt förslag om hörselvården!

I dag, tisdag, ska hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting (SLL) behandla ett förslag på ”revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering”. Förslaget har stora brister och föregriper dessutom en pågående utredning om så kallat ”Fritt val” inom hörselvården i SLL. Vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF) uppmanar därför dig och övriga ledamöter i nämnden att yrka på återremiss av ärendet.

Kritik från Hjälpmedelsutredningen

I maj 2017 kom den statliga Hjälpmedelsutredningen, som riktade hård kritik mot Fritt val inom hörsel­vården. Utredningen konstaterade att Fritt val-systemet ”inger betänkligheter från såväl ekonomisk som etisk synpunkt”. Ett halvår tidigare hade Socialstyrelsen kommit fram till samma sak.

Fritt val av hjälpmedel regleras inte inom primär hörselrehabilitering. Men det aktuella förslaget om revidering av förfrågningsunderlaget för primär hörselrehabilitering reglerar vilka förutsättningar som ska gälla när patienter ska välja mellan hörapparat­utprovning inom Fritt val och utprovning ur landstingets upphandlade sortiment.

Vi ser förslaget som ett svar på den kritik som Hjälpmedelsutredningen, Socialstyrelsen och även Hörselskadades Riksförbund (HRF) har framfört mot Fritt val. Men tyvärr är det ett svar som inte alls räcker till. Låt oss förklara varför:

Saknas ”saklig och oberoende information”

”Helt avgörande för att fritt val av hjälpmedel ska fungera är […] att alla användares rätt till saklig och oberoende information säkerställs inför valet av hjälpmedel, något som inte verkar vara fallet i dag (i vart fall på hörselområdet)”.

Så står det i Hjälpmedelsutredningen, som pekar på att det ”finns ekonomiska incitament för mottagningarna att rekommendera de hörapparater man också säljer”. Detta gäller inte minst de stora mottagningskedjorna, som ägs av hörapparatindustrin. De tjänar helt enkelt bättre på att sälja hörapparater ur sitt eget sortiment än att prova ut landstingets upphandlade hörapparater.

Följden är att omkring 85 procent av patienterna provar ut hörapparater inom ”Fritt val” (SLL 2016), och de allra flesta av dem köper hörapparater av just de märken som tillverkas av mottagningens ägarkoncern – ofta för att audionomen har sagt att de är ”bäst”. En del betalar tusentals kronor ur egen ficka, i tron att dyrare alltid är bättre.

Systemfel kan inte ”informeras bort”

Nu föreslås än en gång att problemen med Fritt val ska lösas genom mer information: ”Patienten behöver omfattande information för att kunna göra väl grundade val”, står det i tjänsteutlåtandet om förfrågningsunderlaget för primär hörselrehabilitering.

Just dessa ord – ”omfattande information” – säger det mesta. En vårdmodell som innebär att patienten behöver skaffa sig omfattande information för att få den vård de behöver och undvika att bli vilseledd, den hör inte hemma inom hälso- och sjukvården.

Ska Alma, 86, behöva läsa på för att kunna känna sig trygg när hon ska prova ut hörapparat? Ska Gunnar, 79, behöva ifrågasätta vårdgivarens rekommendationer?
Nej. Allvarliga systemfel kan inte ”informeras bort”. Nya broschyrer och patientkontrakt innebär bara att landstinget skjuter över ansvaret på den enskilde.

Att dessutom föreslå att merkostnaden för extra information till följd av ett dåligt konstruerat system ska läggas på oss hörselskadade i form av en ny patientavgift, det är stötande. Gör om – gör rätt!

”Ogörligt” att kontrollera

Det går inte heller att fullt ut styra den information som ges muntligt i vårdsituationen, det har konstaterats gång på gång, bland annat i Hjälpmedelsutredningen: ”Man kan hävda att problemen borde kunna åtgärdas genom tillsyn. Emellertid är det i det närmaste ogörligt att kontrollera vilken information som lämnas vid personliga möten mellan användare och förskrivare. Detsamma gäller egenvårdbeslutet som sådant.”

I dag är det ganska vanligt att vårdgivare berättar för patienter att hen kan välja mellan ”landstingets gamla, dåliga hörapparater” och ”våra moderna hörapparater som är bäst på marknaden och perfekta för dig”. Med sådana omdömen spelar vare sig broschyrer eller kontrakt någon roll – det är, helt naturligt, vad vårdgivaren säger som väger tyngst.

Återremittera!

Fritt val är nu under utredning inom SLL. Vi vill därför uppmana dig som är ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden att yrka på återremiss av ärendet. Landstinget bör inte fatta beslut som rör primär hörselrehabilitering nu och därmed föregripa denna viktiga genomlysning av ett vårdområde som berör 250 000 hörselskadade stockholmare.

Vänliga hälsningar,
Mattias Lundekvam, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Jonas Sahlberg, distriktsordförande, Hörselskadades distrikt i Stockholms län (HRF)

Skrivelse från HRF 2018-02-20: ”Återremittera bristfälligt förslag om hörselvården!” (pdf)


 

Tidigare relaterade artiklar/inslag:

DEBATT: ”Satsa på riktig valfrihet för hörselskadade” (HRF.se 2017-05-31)

Utredningen: ”På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen” (SOU 2017:43)

Pensionärer lockas köpa dyra hörselapparater – kritik mot bonussystem (SVT Nyheter: Rapport 2017-06-03)

Inger och Roland fick betala 29.000 för nya hörapparater (SVT Nyheter: Rapport 2017-06-03)

Utredning: Patienter kan påverkas att betala för mycket för hörapparater (SVT Nyheter: Rapport 2017-05-31)

Efter kritiken: Nu får Lennart, 81, pengarna tillbaka (SVT Nyheter: Rapport 2017-05-31)

 

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.