Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-03-13">13 mars 2020</time>

HRF manar till försiktighet med anledning av coronaviruset

Coronavirus - runt grått klot med roströda taggar.
Foto: CDC

Med anledning av coronaviruset uppmanar HRF alla medlemmar att iaktta stor försiktighet – att följa myndigheternas hygienråd och att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom. Förbundsstyrelsen har även gjort det möjligt för föreningar och distrikt att skjuta upp årsmöten, vid behov.

Smittorisken ser olika ut i olika delar av landet. Några generella rekommendationer om att ställa in möten finns därför inte. Det är upp till varje förening och distrikt att följa myndigheternas anvisningar och utifrån det aktuella läget bedöma om det är möjligt att genomföra planerade träffar och andra medlemsaktiviteter.

För att underlätta för föreningar och distrikt och samtidigt värna HRFs demokrati har förbundsstyrelsen beslutat att göra det möjligt att skjuta fram årsmöten i föreningar och distrikt till senast den 30 juni 2020.

God hygien och försiktighet

Alla har ett ansvar för att hjälpa till att minimera smittspridningen. Förbundet råder medlemmar att vara oerhört noga med hygien- och försiktighetsåtgärder. Framför allt:

 • Vid minsta snuva – stanna hemma!
 • Tvätta händerna grundligt och ofta med tvål och varmt vatten – i minst 30 sekunder. Använd handsprit när tvål och vatten inte är tillgängligt.
 • Undvik att vidröra ögon, näsa och mun.
 • Ta inte i hand eller kramas – håll lite avstånd. En liten vinkning räcker gott!
 • Ha en näsduk till hands vid nysning eller hostning – eller använd armvecket. Gå hem om det kan vara tecken på sjukdom. Släng använda näsdukar.

Inga besök för förbundet

Förbundet har infört restriktioner för möten under de kommande tre veckorna.  Under den tiden tar förbundskansliet inte emot externa besökare. Förbundsstyrelsen och förbundskansliets personal gör inte heller besök i föreningar och distrikt, deltar inte på konferenser eller andra, större arrangemang samt undviker fysiska möten, både på och utanför förbundskansliet.

Ambitionen är ändå att vara i högsta grad närvarande för medlemmar och förtroendevalda, via andra kanaler.

Följ utvecklingen

Coronaläget förändras snabbt, det är därför angeläget att hålla sig uppdaterad.

Myndigheternas information hittas bland annat hos:

Förbundet rekommenderar också SVT Nyheters direktrapportering i textform, som uppdateras dygnet runt.

Information till förtroendevalda

Förbundet har skickat ut information med anledning av coronaläget till förtroendevalda i föreningar och distrikt. Denna information återfinns även på HRFs intranät, Hörnet (kräver inloggning).

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.