Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-12-12">12 december 2019</time>

HRF lyckades stoppa vårdval i Kalmar län

Fingrar håller i hörapparat.

Det blir inget vårdval inom hörselvården i Kalmar län. På tisdagen beslutade regionstyrelsen att lägga planerna på is, sedan såväl HRF som deras egen utredning pekat på stora risker.
– Vi lyckades övertyga politikerna. Oerhört glädjande, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

Ända sedan valet 2018 har HRF arbetat för att stoppa planerna på vårdval inom hörselvården i Kalmar län.  Och nu står det klart att HRF vann vårdvalsstriden. Efter intensivt påverkansarbete, med uppvaktningar, debattartiklar, skrivelser, medieutspel och en utredning, har regionen nu valt att skrinlägga vårdvalsplanerna.

Det här är en viktig framgång för HRF, som har varnat för att vårdval sätter vårdkvaliteten på spel. Statistik ur det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering visar att andra regioner med vårdval har haft en negativ kvalitetsutveckling, medan Kalmar läns hörselvård har fått högsta betyg av hörselskadade själva.

Utredning avrådde från vårdval

Den styrande koalitionen i Region Kalmar län – S, C och L – ville införa vårdval för att få bort de långa köerna i södra länsdelen: i början på 2018 kunde den som behövde hörapparater få vänta 18 månader. Därmed levde regionen inte upp till vårdgarantin, som innebär högst 90 dagar till första besök.

Men regionens egen utredning avrådde från vårdval. Den konstaterade att det huvudsakliga problemet bakom köerna är bristen på audionomer i landet: ”Från andra regioner ser man att vårdval har lett till att audionomer har bytt från en offentlig anställning till en privat, men att tillgängligheten i det längre perspektivet inte ökat”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Kortare köer med mer personal

Regionpolitikerna har också tagit intryck av att HRF har kunnat visa att det går att korta köer utan att riskera vårdkvaliteten, genom effektivare organisation och adekvat bemanning. Det finns flera exempel från andra delar av landet.

Samtidigt har hörselvården i Kalmar län lagt ner ett stort arbete på att effektivisera och utveckla verksamheten, och har inrättat fem nya audionomtjänster, varav tre är tillsatta.

Om allt går enligt plan kommer Region Kalmar län att klara vårdgarantin innan årets slut. I oktober var väntetiden två-tre månader i Västervik, Oskarshamn och Vimmerby. I Kalmar var väntetiden fyra månader, men beräknas vara nere i tre månader innan årsskiftet.

Hotet inte helt borta

Hotet om vårdval är emellertid inte helt borta. ”I nuläget finns ingen anledning att införa vårdval. Frågan kan på nytt övervägas om väntetiderna ökar igen och åtgärderna inte har effekt”, uppger regionen.

Regionsstyrelsen har även beslutat att ”upphandla ett avtal med externa vårdgivare. För att underlätta arbetet med tillgänglighet och stötta vid behov.”

Relaterade nyheter

 • 4,1 miljoner till HRFs ”folkrörelse” för mer autotextning
  Man med gula hörlurar framför datorn, med ansiktet bortvänt.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-05-02">2 maj 2022</time>

  4,1 miljoner till HRFs ”folkrörelse” för mer autotextning

  Nu får HRF drygt 4 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till projektet "Alla kan texta!". Målet är att göra autotextning till något av en folkrörelse i det offentliga Sverige, i samarbete med en rad kommuner, regioner, myndigheter, företag och andra aktörer.

 • Leslie, 103, blev äldst i världen att få CI
  Äldre man med munskydd.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-04-19">19 april 2022</time>

  Leslie, 103, blev äldst i världen att få CI

  På sin 103-årsdag gick Leslie Hodgson in på ett sjukhus i England och bad om att få ett cochleaimplantat. Hans önskan blev uppfylld. I mars blev Leslie den äldste i världen som fått ett CI.

 • ”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-03-30">30 mars 2022</time>

  ”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”

  Regeringen måste "skyndsamt fatta beslut" om att bistå flyktingar från Ukraina med hjälpmedel, läkemedel samt rehabilitering och habilitering. Det skriver Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund och åtta andra organisationer i ett brev till socialministern.