Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-12-12">12 december 2019</time>

HRF lyckades stoppa vårdval i Kalmar län

Fingrar håller i hörapparat.

Det blir inget vårdval inom hörselvården i Kalmar län. På tisdagen beslutade regionstyrelsen att lägga planerna på is, sedan såväl HRF som deras egen utredning pekat på stora risker.
– Vi lyckades övertyga politikerna. Oerhört glädjande, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

Ända sedan valet 2018 har HRF arbetat för att stoppa planerna på vårdval inom hörselvården i Kalmar län.  Och nu står det klart att HRF vann vårdvalsstriden. Efter intensivt påverkansarbete, med uppvaktningar, debattartiklar, skrivelser, medieutspel och en utredning, har regionen nu valt att skrinlägga vårdvalsplanerna.

Det här är en viktig framgång för HRF, som har varnat för att vårdval sätter vårdkvaliteten på spel. Statistik ur det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering visar att andra regioner med vårdval har haft en negativ kvalitetsutveckling, medan Kalmar läns hörselvård har fått högsta betyg av hörselskadade själva.

Utredning avrådde från vårdval

Den styrande koalitionen i Region Kalmar län – S, C och L – ville införa vårdval för att få bort de långa köerna i södra länsdelen: i början på 2018 kunde den som behövde hörapparater få vänta 18 månader. Därmed levde regionen inte upp till vårdgarantin, som innebär högst 90 dagar till första besök.

Men regionens egen utredning avrådde från vårdval. Den konstaterade att det huvudsakliga problemet bakom köerna är bristen på audionomer i landet: ”Från andra regioner ser man att vårdval har lett till att audionomer har bytt från en offentlig anställning till en privat, men att tillgängligheten i det längre perspektivet inte ökat”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Kortare köer med mer personal

Regionpolitikerna har också tagit intryck av att HRF har kunnat visa att det går att korta köer utan att riskera vårdkvaliteten, genom effektivare organisation och adekvat bemanning. Det finns flera exempel från andra delar av landet.

Samtidigt har hörselvården i Kalmar län lagt ner ett stort arbete på att effektivisera och utveckla verksamheten, och har inrättat fem nya audionomtjänster, varav tre är tillsatta.

Om allt går enligt plan kommer Region Kalmar län att klara vårdgarantin innan årets slut. I oktober var väntetiden två-tre månader i Västervik, Oskarshamn och Vimmerby. I Kalmar var väntetiden fyra månader, men beräknas vara nere i tre månader innan årsskiftet.

Hotet inte helt borta

Hotet om vårdval är emellertid inte helt borta. ”I nuläget finns ingen anledning att införa vårdval. Frågan kan på nytt övervägas om väntetiderna ökar igen och åtgärderna inte har effekt”, uppger regionen.

Regionsstyrelsen har även beslutat att ”upphandla ett avtal med externa vårdgivare. För att underlätta arbetet med tillgänglighet och stötta vid behov.”

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.