Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-06-01">1 juni 2018</time>

HRF har högt anseende bland allmänheten, enligt Kantar Sifo

HRFs förbundsordförande intervjuas av TV4. Reporter med filmkamera och mikrofon.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en av landets mest trovärdiga organisationer, med högt anseende bland allmänheten. Det visar Kantar Sifos Anseendeindex för intresseorganisationer 2018. HRF hamnar på åttonde plats av 36 förbund.

Bilden: HRF har stor trovärdighet i media, visar årets Anseendeindex. Här intervjuas HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam av TV4. 

Kantar Sifos Anseendeindex mäter varje år allmänhetens tilltro till och intryck av olika organisationer, samt vilken kvalitet och framgång som tillskrivs varje organisation. När HRF nu för första gången ingår i undersökningen går förbundet direkt in på ”Topp tio”.

– Fantastiskt roligt! Vi upplever verkligen att vi har allmänhetens förtroende, men det är glädjande att få det bekräftat, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.
– Ett högt anseende innebär att vi har större möjligheter att tas på allvar i samhällsdebatten och få genomslag för frågor som är viktiga för hörselskadade. Vi blir både starkare och synligare.

Stor trovärdighet i media

HRF har mycket stor trovärdighet i media, vilket är den viktigaste drivkraften för organisationers anseende, enligt Kantar Sifo. Svaren i undersökningen visar också att svenska folket har en stark tillit till och respekt för organisationen i allmänhet. Upplevelsen är att vi bidrar positivt till samhället och fyller en viktig funktion för våra medlemmar, nu och i framtiden.

Vill bli en starkare kraft i samhället

Det finns svagheter också. Även om många känner till HRF, så är det en ganska låg andel som känner till oss väl. Att alla ska ha ingående kunskap om hörselskadefrågor är kanske inte så realistiskt att förvänta sig, men det är viktigt att HRF och hörselskadade får en mer framträdande roll i samhället, konstaterar Mattias Lundekvam:

– Det här är en spännande utmaning för oss i HRF! Vårt uttalade mål för de kommande åren är att bli en starkare kraft i samhället – en kraft att räkna med.

Jämförande mått

Kantar Sifos Anseendeindex beräknas på en mängd olika faktorer och är ett jämförande mått. Med hjälp av standardiserade frågor kan organisationer både se sin egen utveckling över tid och jämföra med andra intresseorganisationer.

HRF har inte varit med i Kantar Sifos Anseendeindex tidigare, men 2017 lät HRF genomföra en kännedomsundersökning där frågorna från anseendeundersökningen ingick. Även då fick HRF höga värden och hamnade på en fjärde plats vid en jämförelse med det årets Anseendeindex.

Topp 10 i Kantar Sifos Anseendeindex 2018

 1. Friluftsfrämjandet
 2. Naturskyddsföreningen
 3. Motormännen
 4. Reumatikerförbundet
 5. Jusek
 6. Riksidrottsförbundet
 7. SPF Seniorerna
 8. Hörselskadades Riksförbund
 9. ABF
 10. LRF

Länkar

Resultat Anseendeindex för intresseorganisationer 2018 (pdf)

Kantar Sifos kommentar till årets anseendeindex

 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.